Content area

|
|

Effect of multi-professional education of staff on recognition and management of patients at risk

Forfatter(e)
Læge Lone Fuhrmann: FORF.S ADRESSE: Lærketoften 26, DK-3500 Værløse. E-mail: fuhrmann@dadlnet.dk FORSVARET Fandt STED: den 30. oktober 2009. BEDØMMERE: Charlotte Ringsted, Anne Mette Mørcke og Andreas Hvarfner , Sverige. VEJLEDERE: Doris Østergaard, Anne Lippert og Anders Perner .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Hjertestop og overflytning til intensiv afdeling forudgås ofte af en periode med abnorm fysiologi hos patienten. Tidlig identifikation og korrekt håndtering af disse risikopatienter vil kunne forebygge dødsfald, men observation og behandling af dem har vist sig at være utilstrækkelig.

Målene med afhandlingen var at afdække incidensen af og mortaliteten hos risikopatienter på et dansk hospital, personalets identifikation af disse patienter og effekten af en bred uddannelsesmæssig indsats på identifikation og mortalitet.

Et prospektivt før og efter-studie blev gennemført på Herlev Hospital. Interventionen bestod af multiprofessionel, simulationsbaseret uddannelse af læger og plejepersonale. I før og efter-perioderne blev risikopatienter identificeret ud fra faste kriterier for abnorme vitale værdier, og plejepersonalets identifikation blev fastlagt ud fra enkle spørgsmål. Et multiprofessionelt simulationsbaseret undervisningsprogram blev udviklet, og 50% af lægerne og 70% af sygeplejerskerne (ca. 220 personer) blev trænet.

Studierne viste, at der hos en ud af fem patienter udvikledes abnorme vitale værdier, og at disse patienter havde en signifikant højere mortalitet end patienter med normale vitale værdier. Halvdelen af patienterne med abnorme vitale værdier var ikke identificeret af personalet som risikopatienter. Umiddelbart angav > 95%, at de var tilfredse/meget tilfredse med kurset. Ved evaluering efter seks måneder angav 84%, at træningen havde betydning for kvaliteten af patientbehandlingen, og 80% var enige/delvist enige i, at træningen havde forbedret identifikationen af risikopatienter. Uddannelsesinterventionen havde ingen effekt på personalets identifikation af risikopatienter eller på risikopatienternes mortalitet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(46):
Blad nummer: 

Right side

af Kenneth Brandt Hansen | 03/10
2 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar