Skip to main content

The effect of topical corticosteroids on short-term growth in children with asthma, allergic rhinitis and atopic eczema

Læge Josefine Gradman: Forf.s adresse: Nonbo Krat 20, DK-8800 Viborg. E-mail: j.gradman@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 29. august 2008. Bedømmere: Kirsten Skamstrup Hansen, Kirsten Ellegård Sidenius og Finn Ebbesen . Vejledere: Ole D. Wolthers, Carsten Heuck og Ronald Dahl .

15. sep. 2008
2 min.

Ph.d.-afhandling udgår fra Børneklinikken Randers og omhandler den mulige væksthæmmende effekt af topiske kortikosteroider hos børn med astma, rinitis og atopisk eksem. Ved hjælp af knemometri kan man i løbet af få uger opnå præcise og reproducerbare målinger af underbenets væksthastighed (LLGR). I tre randomiserede kliniske forsøg er den potentielle væksthæmmende effekt af hhv. et inhalationssteroid, et nasalt steroid og en steroidsalve blevet undersøgt.

I et åbent, parallelgruppe-etårsstudie blev børn med mild astma randomiseret til behandling med inhaleret budesonid 200 mikrogram en gang dagligt eller montelukast 5 mg en gang dagligt. Behandling med budesonid var associeret med en signifikant suppression af både korttids-LLGR og højdevæksten (1,0 cm). Væksten af underbenet var stærkt korreleret til højdevæksten i både budesonidgruppen og montelukastgruppen, hvilket tyder på, at den relative suppression af underbensvæksten er relateret til den relative suppression af højdevæksten. Effekten på korttids-LLGR af et nyudviklet nasalt kortikosteroid, fluticasonfuroat, blev undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret overkrydsningsstudie. LLGR under behandling med fluticasonfuroat var noninferior til placebo. Behandling med fluticasonfuroatnæsespray 110 mikrogram en gang dagligt om morgenen synes således at være associeret med meget lav systemisk aktivitet. Effekten på korttids-LLGR af mometasonfuroatsalve 0,1% påført hele kroppen en gang dagligt og tacrolimussalve 0,1% påført hele kroppen to gange dagligt blev undersøgt i et randomiseret, enkeltblindet overkrydsningsstudie. LLGR var ikkesignifikant supprimeret af de to behandlinger. Således er behandling af børn med mildt eksem med relativt store mængder mometasonfuroatsalve i to uger associeret med kun beskeden systemisk aktivitet.

Sandsynligvis bør vækstsuppression anses for at være en klasseeffekt af topiske kortikosteroider. Den stærke korrelation mellem underbensvækst og højdevækst tyder på, at knemometris høje præcision og reproducerbarhed kan udnyttes til sammenligning af topiske kortikosteroiders supprimerende effekt på etårshøjdevæksten.