Skip to main content

Effects of transjugular intrahepatic porto-systemic shunt on the insulin-like growth factor system, insulin sensitivity, and macrophage activation in patients with liver cirrhosis

Klinisk assistent Peter Holland-Fischer: Forf.s adresse: Medicinsk Afdeling V, Hepato-gastroenterologi, Århus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: phf@svf.au.dk Forsvaret fandt sted den 29. august 2008. Bedømmere: Søren Møller, Giulio Marchesini, Italien, og Jørgen Frøkiær. Vejledere: Hendrik Vilstrup, Henning Grønbæk og Niels Kristian Aagaard .

15. sep. 2008
2 min.

De kliniske studier, der danner baggrund for ph.d.-afhandlingen, er udført under ansættelse på Medicinsk Afdeling V, Århus Universitetshospital.

Underernæring er et vigtigt klinisk problem hos patienter med levercirrose og er relateret til en dårlig prognose. Det er derfor opsigtvækkende, at behandling med transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) fremstår som et anabolt stimulus med markant øgning af kropsvægt og cellemasse.

Hovedhypotesen var, at TIPS-anlæggelse og deraf følgende shuntning af insulinrigt portalveneblod til det systemiske kredsløb kunne øge aktiviteten af vækstfaktorsystemet og bedre patienterne dominerende insulinresistens.

Formålet var at undersøge ændringerne i vækstfaktorsystemet og omsætningen af glukose efter TIPS-anlæggelse og relaterede disse til ændringer i kropssammensætning. Sytten patienter blev fulgt i 12 måneder med registrering af ændringer i kropsammensætning og vækstfaktorsystem. Yderligere 11 patienter blev undersøgt med hyperinsulinæmisk euglykæmisk clamp før og seks måneder efter proceduren.

Patienterne øgede deres cellemasse med 10-15%; en stigning som korrelerede positivt med leverfunktionen før TIPS. Vi detekterede ingen ændringer i vækstfaktorsystemet inkl. bioaktivt insulin-like growth factor- I. Perifere målinger viste øget insulin- og glukoseniveau, hvilket tyder på forværret glukosetolerans. Dette skyldes formentlig manglende suppression af leverens glukoseproduktion efter måltider, da både perifer og hepatisk insulinfølsomhed var uændret ved clamp -undersøgelse.

Hovedhypotesen kunne afvises. Øgning af cellemasse efter TIPS-anlæggelse kunne ikke relateres til ændringer i vækstfaktorsystemet, og patienternes glukosetolerans forværredes.