Content area

|
|

Effekt af luftforurening på fysiologisk respons efter en totimers gåtur

En gåtur i parken er klart bedre for helbredet end en gåtur på en stærkt befærdet forretningsgade.

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Epidemiologiske studier forbinder luftforurening med øget dødelighed af hjerte-kar-sygdomme og lungesygdomme. Der ses også flere hospitalsindlæggelser i perioder med øget luftforurening. De fleste studier af akutte effekter af eksposition for luftforurening i forbindelse med fysisk aktivitet er dog gennemført med raske personer. Et nyt studie undersøger kardiopulmonal respons på fysisk aktivitet hos 40 ældre raske, 19 patienter med moderat KOL og 35 patienter med iskæmisk hjertesygdom. Deltagerne gennemførte en totimers gåtur enten på den stærkt luftforurenede Oxford Street i London eller i den langt mindre forurenede Hyde Park i nærheden. Studiet konkluderer, at mange af de gode effekter af gåturen på lungefunktion og kredsløbet, som blev observeret efter turen i parken, ikke var til stede efter gåturen på den forurenede Oxford Street.

Professor Peter Møller, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet kommenterer: ”De fleste kender sikkert til luftforureningstågerne i London, der dræbte tusindvis af mennesker for mange år siden. Det er derfor nærliggende at vurdere, om undersøgelsen fra London kan sammenlignes med luftforureningen i Danmark. Trafikken er den vigtigste kilde til luftforureningen, og i undersøgelsen fra London måltes både partikler og NO2. Niveauet af partikler var ikke forskelligt fra København. Derimod oversteg koncentrationen af NO2 på Oxford Street (ca. 175 mikrog/m3) luftforureningen i de mest trafikerede gader i København (under 50 mikrog/m3 i årsgennemsnit). Niveauet ligger også over grænseværdien for årsgennemsnittet (40 mikrog/m3), men det er lavere end koncentrationen i det danske luftforureningsvarslingssystem (400 mikrog/m3 i tre fortløbende timer). Eksponeringsniveauet på Oxford Street er således i den høje ende af niveauerne i Danmark. Det er værd at bemærke, at luftforureningen ophævede de beskyttende effekter af motion, og de skadelige effekter af luftforurening netop rammer sårbare grupper som patienter med hjerte- og lungesygdomme. Disse patienter bør derfor rådes til at motionere i områder uden stærk trafik”.

Sinharay R, Gong J, Baratt B et al. Respiratory and cardiovascular responses to walking down a traffic-polluted road compared with walking in a traffic-free area in participants aged 60 years and older with chronic lung or heart disease and age-matched healthy controls: a randomised, crossover study. Lancet 5. dec 2017 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer