Content area

|
|

Effekt af præoperativ rygestopintervention på postoperative komplikationer og rygestop

Forfatter(e)
Sygeplejerske, MHSc Thordis Thomsen: FORF'S ADRESSE: Forsknings- og udviklingsenheden, Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, DK-2730 Herlev. E-MAIL: thotho02@heh.regionh.dk FORSVARET FINDER STED: den 30. oktober 2009, kl. 14.00, Store Mødesal, Herlev Hospital, Herlev. BEDØMMERE: Lars Nannestad Jørgensen, Peter Funch-Jensen og Claudia Spies, Tyskland. VEJLEDERE: Hanne Tønnesen og Ann Merete Møller.

I ph.d.-afhandlingen er effekten af præoperativ rygestopintervention på postoperative komplikationer og rygestop undersøgt, herunder patientoplevelser af interventionen. Afhandlingen udgår fra Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital, og WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals, Bispebjerg Hospital. Den består af tre delstudier: et systematisk review (SR), et randomiseret klinisk studie (RCT) og et kvalitativt studie. SR af 11 studier viste, at 4-8 ugers præoperativ intensiv intervention reducerede de postoperative komplikationer og øgede rygestopraten. RCT viste ingen forskel i postoperative komplikationer mellem interventions- og kontrolgruppen efter kortvarig intervention umiddelbart før operation. Dette uanset en beskeden signifikant øgning i perioperativ rygestop i interventionsgruppen. I alt indgik der 130 patienter, der var planlagt til operation for brystkræft. Patienterne oplevede, at interventionen motiverede dem til at forsøge rygestop. Interventionen var dog utilstrækkelig til at fastholde rygestoppet.

Konklusionen er, at 4-8 ugers præoperativ intensiv rygestopintervention kan gavne kirurgiske patienter postoperativt og på længere sigt. Kortvarig intervention har derimod ikke effekt på komplikationer eller rygestop. Der er behov for studier af effekten af intensiv intervention, der initieres umiddelbart præoperativt og fortsættes 4-8 uger postoperativt.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(44):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar