Skip to main content

Effekt og sikkerhed ved stamcelletransplantation fra knoglemarv vs. perifert blod

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

11. sep. 2014
2 min.

Ved allogen stamcelletransplantation kan donorceller høstes fra enten knoglemarv (BMT) eller perifert blod (PBSCT). PBSCT bliver mere og mere almindeligt; sammenlignet med BMT er det lettere gennemførligt, og engraftment synes at ske hurtigere (tiden indtil transplantatet slår an, og knoglemarvsregenerationen begynder). Formålet med dette Cochranereview var, på baggrund af studier publiceret til og med 2012, at sammenligne BMT versus PBSCT med hensyn til overlevelse samt en række øvrige parametre.

På baggrund af ni randomiserede, kontrollerede forsøg, hvor i alt 1.521 voksne personer med maligne hæmatologiske sygdomme deltog, fandt man ingen signifikante forskelle mellem BMT og PBSCT med hensyn til overlevelse (hazard ratio (HR) = 1,07 (95% konfidens-interval: 0,91-1,25); p = 0,43; høj evidens), sygdomsfri overlevelse (HR = 1,04 (0,89-1,21); p = 0,6; moderat evidens) eller transplantationsrelateret mortalitet (HR = 0,98 (0,76-1,28); p = 0,91; høj evidens). Ved beslægtet donor (21%) sås der oftere tilbagefald efter BMT end efter PBSCT (HR = 2,73 (1,47-5,08); p = 0,001); dette gjaldt ikke, når donor og recipient var ubeslægtede (HR = 1,07 (0,78-1,47); p = 0,66). Risikoen for at udvikle akut graft-versus-host disease (GvHD) var uklar, men i forhold til kronisk GvHD (opstået efter dag 100) var risikoen større efter PBSCT (HR = 0,72 (0,61-0,85); p = 0,0001; moderat evidens).

Overlæge Henrik Sengeløv, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: ”Cochranestudiet bekræfter tidligere opgørelser og konklusionen i hovedparten af de inkluderede randomiserede studier: at der ikke er forskel i overlevelse hos patienter, der transplanteres med perifere stamceller versus knoglemarv. Imidlertid er nyere transplantationsmodaliteter taget i brug siden ovenstående data blev genereret, hvorfor en fortsat nøje vurdering af det ideelle stamcelleprodukt er nødvendig og pågående”.

Interessekonflikter: ingen

Holtick U, Albrecht M, Chemnitz JM et al. Bone marrow versus peripheral blood allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for haematological malignancies in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014 Apr 20;4:CD010189.