Content area

|
|

Effekten af statiner på den gennemsnitlige langtidsoverlevelse

Forfatter(e)
Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

Statiner (eller 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA-reduktaseinhibitorer) anvendes som et vigtigt led i forebyggelsen af arteriosklerotiske følgesygdomme som apopleksi, AMI og claudicatio intermittens. Guidelines varierer lidt afhængt af speciale, men generelt anbefales statiner til alle patienter med erkendt iskæmi og til andre højrisikopatienter. Globalt er statiner blandt de mest anvendte receptpligtige lægemidler, og i Danmark er forbruget steget markant i de senere år.

Det her omtalte studie estimerede den gennemsnitlige gevinst på død af alle årsager (postponement of death) i de i litteraturen tilgængelige randomiserede statinstudier. I en systematisk litteraturgennemgang fandt forfatterne 26 randomiserede kontrollerede statinstudier. Af dem blev 11 studier brugt i analyse. Alle 11 studier præsenterede Kaplan-Meier-kurver for død af alle årsager hos både behandlede og ubehandlede. Der blev identificeret seks studier, hvor statiner blev brugt som primærforebyggelse, og fem studier, hvor statiner blev anvendt som sekundærforebyggelse. Followupperioden varierede 2,0-6,1 år. Effekten på død af alle årsager var i intervallet –5-19 dage i primærpræventionsstudier og i intervallet 10-27 dage i sekundærpræventionsstudier. Medianen for død af alle årsager var en forlænget livslængde på 3,2 dage i primærpræventionsstudier og 4,1 dage i sekundærpræventionsstudier. Som en del af bortfaldsanalysen undersøgte forfatterne, om der var forskel i dødeligheden i de inkluderede og de ekskluderede studier. Den samlede oddsratio for død af alle årsager var 0,89 i de inkluderede studier (95% konfidens-interval: 0,84-0,93) sammenlignet med 0,91 i de ikkeinkluderede studier (95% konfidens-interval: 0,86-0,96).

Nyhedsredaktør Kreesten Meldgaard Madsen kommenterer: ”Det er vigtigt at huske, at statiner i kliniske forsøg har vist at have en positiv benefit-risk-ratio for en stor gruppe af patienter både målt på dødeligheden og ikkefatale kardiovaskulære hændelser. Samtidig understreger studiet de pointer, som Institut for Rationel Farmakoterapi udtrykker i forhold til statinbehandling. Ved bivirkninger skal man altid vurdere gevinsten i forhold til generne, og specielt hos ældre skal man også inddrage forventet restlevetid og en polyfarmaci i behandlingsovervejelserne”.

Kristensen ML, Christensen PM, Hallas J. The effect of statins on average survival in randomised trials, an analysis of end point postponement. BMJ Open 2015;5:e007118.

Blad nummer: 

Right side

af Thorkild I.A. Sørensen | 09/12
1 Kommentar
af Morten Ellemose Gulev | 06/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 05/12
10 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 05/12
2 kommentarer
af Kim Varming | 05/12
1 Kommentar