Content area

|
|

Effektiv digital behandling af yngre patienter med tics

Tics er hyppigt forekommende hos yngre. Et nyt randomiseret studie fra England viser, at adfærdsterapi baseret på onlineforløb er effektivt og mindre ressourcekrævende end konventionel psykoedukation.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Tics dækker over kroniske tics samt Tourettes syndrom. Behandling af yngre patienter kan være psykoedukation eller såkaldt »exposure and response prevention«. Et klinisk studie har sammenlignet de to behandlingsformer og konkluderer, at »exposure and response prevention« leveret via digitale platforme er en effektiv behandling til yngre personer.

Per Hove Thomsen, professor og overlæge, dr.med., Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Tics og Tourettes syndrom kan være en særdeles invaliderende tilstand for ramte børn og unge. Der er evidens for effekt af adfærdsterapeutisk intervention. Denne kan dog ofte være krævende mht. terapeutressourcer. Dette studie er stort, veldesignet og velgennemført. Det dokumenterer, at behandling, som er terapistøttet, men udelukkende onlinebaseret, er mere effektiv end onlinebaseret psykoedukation. Effekten af behandlingen og den signifikante forskel til effekten af psykoedukation holder sig desuden ved efterundersøgelsen tre måneder efter behandlingsafslutning. Der er således et stort potentiale i onlinebaseret intervention rettet mod tics og Tourettes syndrom, som kan betyde, at en effektiv behandlingsform kan få langt større udbredelse end hidtil«.

Hollis C, Hall CL, Jones R et al. Therapist-supported online remote behavioural intervention for tics in children and adolescents in England (ORBIT): a multicentre, parallel group, single-blind, randomised controlled trial. Lancet Psychiatry 2021;8:871-82.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer