Skip to main content

Eksacerbation i stomatitis udløst af infektion

Cover

Lise Wind-Hansen & Anna Bay Rask

10. jun. 2024
2 min.
Foto bringes med patientens tilladelse.

En 29-årig mand blev indlagt med svær eksacerbation i recidiverende stomatitis igennem fem år. Ved indlæggelse var læberne ødematøse og hæmoragiske med pustler og nekrotiske crustae (A). Intraoralt sås stedvise erosioner. Der var ledsagende, venstresidig cellulitis strækkende sig periorbitalt til klavikelniveau.

Parakliniske undersøgelser viste: halspodning med PCR-test positiv for COVID-19, leukocyttal på 17,6 × 109/l, CRP-koncentration på 456 mg/l samt positive dyrkninger med Staphylococcus aureus fra læber og venyler. CT af thorax og hals viste desuden bilaterale pulmonalabscesser samt trombose i v. facialis sin., der strakte sig til v. jugularis interna-niveau (B-D).

Der blev iværksat systemisk behandling med intravenøs indgift af henholdsvis højdosisdexamethason, piperacillin/tazobactam og dalteparin. Herudover blev der givet topikal behandling til læber med cremor betamethason og fusidin, forbinding med steril gazenetbandage samt salve clobetasolpropionat til slimhinderne. Hud- og slimhindelæsioner glattede af på to uger. Siden blev patienten udredt for immundefekt uden påvisning heraf.

Stomatitis kan ses som led i en COVID-19-infektion [1, 2] og kan også, som i dette tilfælde, være årsag til svært dissemineret infektion.

Korrespondance Lise Wind-Hansen. E-mail: lise.wind-hansen@rsyd.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V71198.

doi 10.61409/V71198

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

  1. Authried G, Svendsen MT. COVID-19 related cheilitis treated with clobetasol ointment: two case reports. J Clin Cases Rep. 2020;4(S8):17-20.
  2. Iranmanesh B, Khalili M, Amiri R et al. Oral manifestations of COVID-19 disease: a review article. Dermatol Ther. 2021;34(1):e14578. doi: 10.1111/dth.14578.