Content area

|
|

Eksantem hos en hiv-positiv patient

Forfatter(e)
Signe Maj Sørensen, e-mail: sims@rn.dk Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Ugeskr Læger 2015;177:V66776

En 53-årig mand blev indlagt pga. nykonstateret hiv. Der var ingen kendt risikoadfærd. Femten år tidligere havde han været indlagt med akut hepatitis B, hvor der ikke blev foretaget hiv-test.

Gennem tre uger havde han haft et universelt makulopapuløst eksantem, der ikke var kløende eller ømt. CD4-tallet var 44 celler/mikroliter, og Hiv-RNA var 56.000 kopier/ml. En syfilisscreening havde vist Wassermanns reaktion (WR) på 0 og rapid plasma reagin (RPR)-test på 0. Han blev henvist til hudlæge, som på det foreliggende fik mistanke om guttat psoriasis eller lymfoproliferativ sygdom. En stansebiopsi viste superficiel og dyb lymfohistiocytær infiltration med plasmaceller, og immunhistokemisk farvning for Treponema pallidum var positiv. En kontrol af syfilisserologi viste nu WR 1 og RPR 0, suppleret med Treponema pallidum flagellum-antistof-immunglobulin (Ig)G på 0 og IgM på 2. Udslættet svandt betydeligt efter 14 dages højdosispenicillinbehandling. Ved en lumbalpunktur afkræftedes mistanken om neurosyfilis.

HIV-patienter med late presentation og lavt CD4-tal på diagnosetidspunktet kan have hudmanifestationer af mange forskellige årsager. Her beskrives et tilfælde af sekundær syfilis med initial falsk negativ nontreponemale antistoffer, formentlig betinget af B-celleimmundefekt.

Interessekonflikter: Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Blad nummer: 

Supplerende litteratur

Blum L, Bachmeyer C, Caumes E. Seronegative syphilis in an HIV-infected patient. Clin Exp Dermatol 2005;30:158-9.

Parker S, Correnti C, Sikora K, et al. Seronegative syphilis: another case for the great imitator. Int J Inf Dis. 2014;18:104-5.

Tikjob G, Russel M, Petersen CS et al. Seronegative secondary syphilis in a patient with AIDS: Identification of Treponema pallidum in biopsi specimen. J Am Acad Dermatol 1991;24:506-8.

Erbelding EJ, Vlahov D, Nelson KE et al. Syphilis serology in human immunodeficiency virus infection: evidence for false-negative fluorescent treponemal testing. J Infect Dis 1997;176:1397-400.

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar