Content area

|
|

Eksperimentelle hypospadi-studier hos kaniner

Forfatter(e)
Læge Marianna Lalla: Forf.s adresse: SS 16 NORD 25 66054 Vasto (Ch), Italien. E-mail: marianna.lalla@gmail.com Forsvaret finder sted den 5. december 2008, kl. 14.00, Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, Århus. Bedømmere: Hans Colstrup, Peter Cuckow, Storbritannien, og Jens Christian Djurhuus. Vejledere: Troels Munch Jørgensen, lektor Carl Christian Danielsen, Claus Schiøtt Jørgensen og Lars Henning Olsen.

Denne ph.d.-afhandling er udført ved Klinisk Institut og Anatomisk Institut på Aarhus Universitet.

Hypospadi er en medfødt misdannelse af drenges urinrør. Hypospadi kan korrigeres operativt i den tidlige barnealder, men ikke alle de mange operationsteknikker, der er blevet forsøgt gennem årene, har vist sig at give gode resultater, når børnene bliver voksne.

Formålet med studiet var at skabe en eksperimentel dyremodel, hvor nye hypospadi-operationer, inden de tages i brug hos børn, udføres på dyreunger, og resultatet valideres efterfølgende, når dyrene er blevet voksne.

Man forsøgte først hos kaniner at skabe en medfødt hypospadi via farmakologisk behandling af gravide kaniner. Dette mislykkedes. Herefter inducerede man på kaninunger kirurgisk en hypospadi, og denne blev umiddelbart korrigeret igen.

Der anvendtes to i dag ofte brugte operationsteknikker for hypospadi.

Da kaninerne var blevet voksne, blev deres rekonstruerede urinrør undersøgt biomekanisk, histologisk og biokemisk. Resultaterne af undersøgelserne var heldigvis, at de i dag anvendte teknikker gav voksne kaniner et rekonstrueret urinrør, der havde næsten de samme gode egenskaber vedrørende anatomi, mikroskopi og biomekanik som en normal voksen kanins urinrør har.

Der er således skabt og valideret en model, hvormed man fremover kan teste ideer til nye hypospadi-rekonstruktioner, før de tages i klinisk brug.

Reference: 
Ugeskr Læger 2008;170(48):
Blad nummer: 

Right side

af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar