Skip to main content

Elektromagnetiske felter og sundhedseffekter - epidemiologiske undersøgelser af risiko for kræft, sygdomme i centralnervesystemet og arytmisygdomme i hjertet

Overlæge Christoffer Johansen: Forf.s adresse: Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, DK-2100 København Ø. E-mail: christof@cancer.dk Forsvaret fandt sted den 11. juni 2004. Opponenter: Maria Blettner , Tyskland, og Elsebeth Lynge .
4. nov. 2005
02 min

Denne disputats omfattede otte videnskabelige arbejder, der beskrev risiko for kræft, den årsagsspecifikke dødelighed, risiko for neurodegenerative sygdomme og hjertesygdomme karakteriseret ved hjerterytmeforstyrrelser blandt ansatte ved danske elselskaber. Disse hypoteser blev undersøgt i relation til udsættelse for ekstremt lavfrekvente (50-Hz) elektromagnetiske felter på arbejdspladsen. I afhandlingen indgår desuden en kohorte af 420.000 danske mobiltelefonabonnenter, der ikke havde en øget risiko for kræft sammenlignet med befolkningen i øvrigt. Særligt var der ikke en øget risiko for hjernetumorer, herunder acusticusneurinomer, spytkirtelcancer og leukæmi. Den sidste undersøgelse i afhandlingen sammenlignede den årlige tilvækst i antallet af mobiltelefonabonnementer med forekomsten af melanom i øjet. Der blev ikke fundet, at forekomsten af den sjældne kræftsygdom i Danmark gennem næsten 50 år afspejlede den eksponentielle vækst i antallet af mobiltelefonabonnementer. Med udgangspunkt i resultaterne af disse undersøgelser og den videnskabelige litteratur i øvrigt kan det konkluderes, at erhvervsmæssig udsættelse for 50-Hz elektromagnetiske felter ikke synes at øge risiko for kræft, men at disse elektromagnetiske felter, elektriske chok eller en anden ukendt faktor der er knyttet til vekselstrømselektricitet, muligvis øger risiko for ALS. Der er ikke tilstrækkelig evidens for, at 50-Hz elektromagnetiske felter øger risiko for andre neurodegenerative sygdomme eller hjerte-kar-sygdomme. I øjeblikket er der kun en ringe, hvis overhovedet nogen, evidens for, at mobiltelefoner er en risikofaktor for kræft blandt voksne inklusive hjernesvulster, herunder acusticus-neuromer, maligne spytkirteltumorer, leukæmi eller melanom i øjet.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen