Content area

|
|

Elektronisk medicinering i klinisk praksi

Forfatter(e)
Seniorprojektleder Henriette Mabeck: Forf.s adresse: Dansk Sundhedsinstitut, Dampfærgevej 27-29, DK-2100 København. E-mail: hm@dsi.dk Forsvaret finder sted den 11. december 2008, kl. 13.00, Danske Regioner, Dampfærgevej 22, København. Bedømmere: Professor Anders Grimsmo, Trondheim, professor Finn Kensing og lektor Ole Busck. Vejledere: Professor Christian Nøhr og professor Jes Søgaard.

Denne ph.d.-afhandling er udført ved Klinisk Institut og Anatomisk Institut på Aarhus Universitet.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Ålborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og planlægning. I afhandlingen besvares to centrale spørgsmål i relation til anvendelse af elektronisk medicinering: Hvorfor er det så svært at få it-systemer til at fungere i klinisk arbejde? Og hvordan tilpasser læger og sygeplejersker klinisk arbejde og it-systemer til hinanden i en lokal praksis? Undersøgelsen er gennemført som et kvalitativt casestudie på Århus Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling. I undersøgelsen indgår en sengeafdeling og et dagafsnit. Observationer, interview, foto og dokumentgennemgang har været anvendt som kilder.

Undersøgelsen viser, at it i sundhedsvæsenet handler om mere end at finde »det rigtige system«. Når systemet er implementeret i klinisk praksis vil:

Brugerne tilpasser teknologien i overensstemmelse med deres lokale værdier. Når it-systemet hindrer kommunikation, besværliggør koordinering eller udgør en hindring for effektiv arbejdstilrettelæggelse, suppleres eller erstattes it-systemet med andre teknologier.

Målet reducering af medicineringsfejl bliver transformeret, så det lokale mål bliver at gøre it-systemet til en succes. Det oprindelige mål at reducere medicineringsfejl er tabt på vejen fra beslutning til modtagelse af systemet.

Kombinationen af eksisterende praksis, fysiske rammer, design af system, samarbejdsrelationer m.m. havde betydning for anvendelsesmønsteret, hvilket ses, når de samme læger benyttede systemet i stuegangssituationen, men ikke i konsultationen i dagafsnittet.

Herudover viser undersøgelsen, at klinisk praksis koordineres ved brug af papir m.m. Dette koordineringsarbejde er overset i design af it-systemet.

Undersøgelsen konkluderer, at der er en forståelseskløft mellem it-udviklere og den kliniske hverdag, som blandt andet skyldes, at både it-udviklere og klinikere tager en lang række ting for givet, samt anvendelse af lineære modeller og interview til kortlægning af arbejdsgange. Med disse metoder har man overset betydning af skjult arbejde og tavs viden samt eksisterende rammer og rutiner, der er tilpasset de lokale forhold.

Undersøgelsen opstiller et forslag til en alternativ analysetilgang til forbedring af forståelse mellem it-udviklere og personale i klinisk arbejde. En analysetilgang, der ikke ser klinisk arbejde som lineære processer, men som inden for en struktureret ramme medtænker såvel humane som nonhumane elementers betydning for modtagelse og anvendelse af it i klinisk praksis.

Reference: 
Ugeskr Læger 2008;170(48):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar