Skip to main content

En epidemiologisk og klinisk undersøgelse af hemiplegisk migræne

Lise Lykke Thomsen: Lise Lykke Thomsen

2. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført under min ansættelse som klinisk assistent på neurologisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup. Formålet var, i en tilnærmet populationsbaseret undersøgelse, at: estimere prævalensen af hemiplegisk migræne (HM), beskrive de kliniske karakteristika ved HM i den familiære form (FHM) og i den sporadiske form (SHM) og yderligere sammenligne disse med allerede eksisterende populationsbaserede kliniske karakteristika for migræne med typisk aura (MA).

I nærværende projekt anvendtes de internationalt anerkendte diagnostiske kriterier i en systematisk opsporing af patienter med HM i Danmark ved Lands Patient Register opsporing, gennemgang af journaler fra praktiserende danske neurologer samt annoncering. Initialt blev 1.446 rekrutterede patienter screenet. Herefter blev alle afficerede samt deres 859 slægtninge screenet i et valideret semistruktureret telefoninterview. Alle FHM- og SHM-patienter fik foretaget et klinisk interview og en neurologisk undersøgelse.

I alt identificeredes 291 patienter, 147 med FHM fra 44 forskellige familier, 105 med SHM og 39 ikkeklassificerbare HM-patienter. Ved brug af den statistiske metode, kendt under navnet capture-recapture, estimeredes prævalensen af HM til 0,01%. Det kliniske billede af FHM og SHM fandtes næsten identisk, mens begge adskilte sig fra tidligere publicerede resultater for MA. 69% af FHM- og 72% af SHM-patienterne opfyldte også IHS-kriterierne for basilær migræne (BM) under HM-anfald. På baggrund af disse resultater foreslås forbedrede diagnostiske kriterier for FHM og BM og separate kriterier for SHM. De opsporede danske patienter udgør endvidere et ideelt materiale til fremtidige undersøgelser af de underliggende genetiske og patofysiologiske mekanismer.

Forf.s. adresse: Egebækvej 31, 2840 Holte.

E-mail: llt@dadlnet.dk

Forsvaret finder sted den 8. maj 2002, kl. 13.30, Haderup Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N.

Bedømmere: Torben Jørgensen, Michael Langemark og Troels S. Jensen.

Vejledere: Michael B. Russell og Jes Olesen.