Content area

|
|

En retrospektiv analyse af børn indlagt med sten i urinvejene

Forfatter(e)
Reservelæge Maria Simonsgaard & reservelæge Maiken Kudahl Larsen Roskilde Sygehus, Urologisk Afdeling, og Århus Universitetshospital, Skejby, Urologisk Afdeling
###vp52169-1######vp52169-2######vp52169-3######vp52169-4### Introduktion: Incidensen af nyre- og urinvejssten (NUS) hos danske børn er ukendt, men skønnes ud fra landspatientregistret at ligge på 1:13.500. Formålet med studiet var at undersøge forekomsten af NUS hos børn relateret til køn, alder, etnisk oprindelse, arvelige dispositioner, misdannelser i nyrer og urinveje samt stentype. Materialer og metoder: Der blev foretaget en retrospektiv journalgennemgang på Børneurologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby og Roskilde Sygehus' pædiatrisk-urologiske afdelinger i perioden...
Reference: 
Ugeskr Læger 2008;170(23):2023-2027
Blad nummer: 
Sidetal: 
2023-2027
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Tural Alamdari | 15/08
1 Kommentar
af Julius Vindbjerg Nissen | 14/08
1 Kommentar
af Ulrich Fredberg | 14/08
1 Kommentar
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 13/08
3 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
1 Kommentar