Skip to main content

En uventet, udløsende årsag til Köbners fænomen hos patient med psoriasis vulgaris

Lasse Rishøj, Mads Kirchheiner Rasmussen & Trine Bertelsen

28. aug. 2023
2 min.

En 71-årig mand med psoriasis vulgaris og psoriasisartritis i biologisk behandling pådrog sig en fraktur af højre overarmsknogle. Efter mislykket konservativ behandling blev der udført osteosyntese, og postoperativt udviklede patienten ødem i underarmen. Efter kort tid sås der psoriasisplaques i det ødematøse område, men ikke i det traumatiserede område, som havde undergået kirurgi. Dette blev betragtet som Köbners fænomen med opblussen af psoriasis i ellers ikke involveret hud.

Köbners fænomen er en velkendt reaktion hos personer med bl.a. psoriasis, hvor nye læsioner opstår efter en skade i huden [1-3]. Det er sjældent, at ødem alene udløser Köbners fænomen, men patogenesen bag er ikke fuldt forstået [1-5]. Forskning indikerer, at kraftig, epidermal skade er nødvendig for at udløse Köbners fænomen [4, 5]. I denne sygehistorie blev patientens ødem imidlertid vurderet til at have været tilstrækkeligt til at udløse Köbners fænomen uden forudgående epidermal skade.

Köbners fænomen er vigtigt at kende til, da behandlingen bør målrettes både psoriasisplaques samt den udløsende årsag, som i dette tilfælde var kompression af ødem suppleret med topikalt steroid til huden.

Korrespondance Lasse Rishøj. E-mail: lassrish@rm.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 28. august 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71194

Referencer

  1. Zhang X, Lei L, Jiang L et al. Characteristics and pathogenesis of Koebner phenomenon. Exp Dermatol. 2023;32(4):310-323.
  2. Weiss G, Shemer A, Trau H. The Koebner phenomenon: review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002;16(3):241-8. doi: 10.1046/j.1473-2165.2002.00406.x.
  3. Rubin AI, Stiller MJ. A listing of skin conditions exhibiting the koebner and pseudo-koebner phenomena with eliciting stimuli. J Cutan Med Surg. 2002;6(1):29-34. doi: 10.1007/s10227-001-0029-6.
  4. Ji YZ, Liu SR. Koebner phenomenon leading to the formation of new psoriatic lesions: evidences and mechanisms. Biosci Rep. 2019;39(12):BSR20193266.
  5. Powles AV, Baker BS, Rutman AJ et al. Epidermal rupture is the initiating factor for the Koebner response in psoriasis. Acta Derm Venereol. 1990;70(1):35-8.