Skip to main content

Enzalutamid til patienter med ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer

Enzalutamid til patienter med kastrationsresistent ikke-metastatisk prostatacancer og hurtig stigende prostataspecifikt antigen (PSA) fører til forlænget overlevelse.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

13. jul. 2020
2 min.

En del patienter med prostatacancer vil trods kastrationsbaseret behandling udvise biokemisk tegn på progression med stigende PSA uden påviselig metastatisk sygdom, såkaldt ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer. Tidligere forsøg med yderligere endokrinmanipulation i den situation har ikke haft overbevisende effekt, og holdningen har været afventende, idet yderligere behandling er først blevet iværksat ved udvikling af metastaser. Enzalutamid hører til en gruppe af andengenerationsantiandrogener, som virker ved at blokere testosteronreceptoren, og stoffet er anbefalet som førstevalgspræparat til metastatisk kastrationsresistent sygdom. Et studie fra 2018 (Prosper) har vist, at enzalutamid udsætter tiden til udvikling af metastaser hos patienter med ikkemetastatisk kastrationsresistent sygdom. Ny langtidsopfølgning viser en signifikant forbedret overlevelse blandt de patienter, der modtog aktiv behandling, med medianoverlevelse på 67 mdr. sammenlignet med 56 mdr. i placebogruppen.

Professorer Martin Andreas Røder og Klaus Brasso, Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer:

»De nye resultater åbner op for tidligere behandlingstilbud til patienter i progression trods kastrationsbaseret behandling. De bekræfter, at en udsættelse af tiden til udvikling af metastaser ikke kun var »billedmanipulation«, men medfører reelle og betydelige overlevelsesgevinster, som skal sammenholdes med en fredelig bivirkningsprofil, der ikke nedsætter patienternes livskvalitet. På det netop afholdte American Society of Clinical Oncology årsmøde, hvor resultaterne blev præsenteret, var der samtidig præsentation af resultater fra to lignende studier med anvendelse af andre andengenerationsantiandrogener, som også viste forlænget overlevelse med disse behandlinger sammenlignet med placebo. Der er således tale om et betydeligt fremskridt i behandlingen som adderer yderligere til de urologiske behandlingstilbud til patienter med prostatacancer. Vi håber, at Medicinrådet med de nye data hurtigst muligt vil revurdere deres tidligere beslutning om anvendelse af andengenerationsantiandrogener i denne gruppe af patienter«.

Sternberg CN, Fizazi K, Saad F et al. Enzalutamid and survival in nonmetastacic, castration-resistent prostate cancer. N Engl J Med 29. maj 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: Martin Andreas Røder har deltaget i advisory boards og kongresser betalt af Astellas/Medivation, Janssen, Astra-Zeneca og Bayer.

Klaus Brasso har deltaget i advisory boards og kongresser betalt af Astellas/Medivation, Astra-Zeneca og Janssen.

Copenhagen Prostate Cancer Center har aktivt deltaget i såvel Prosper- som Spartan-studiet.