Content area

|
|

Er de ældre blevet mindre eller mere afhængige?

De ældre vil leve længere fremover og vil også have behov for mere hjælp.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Vi lever længere, således at en stigende andel af befolkningen i fremtiden vil bestå af borgere ældre end 65 år. Det kan betyde, at samfundet fremover må afsætte flere ressourcer til at hjælpe de ældre. På den anden side er de ældre i dag sundere end ældre fra tidligere generationer. En ny undersøgelse prøver at estimere det antal år, som nutidens og fremtidens ældre forventes at leve med intet, lavt, medium eller højt behov for hjælp til at klare dagligdagen. Forfatterne baserer deres estimater på data fra to store engelske studier, som fandt sted i hhv. 1991 og 2011. De finder, at der i løbet af 20 år, som er gået imellem de to undersøgelser, er sket en stigning i antallet af år, som de ældre forventes at leve uden behov for hjælp, men også en stigning i årene med lavt behov for hjælp og i antallet af år med behov for hjælp, som indebærer 24-timers pleje. Opsummerende konkluderer de, at de ældre fremover primært vil leve flere år med et behov for hjælp, som ikke vil være så udtalt, at de har behov for plejehjem, men at de vil have behov for mere støtte fra enten deres pårørende eller hjemmehjælp fra det offentlige.

Professor og afdelingschef Jes Søgaard, Syddansk Universitet og Kræftens Bekæmpelse, kommenterer: »Studiet bringer godt nyt og data, også danske kommuner skal tage bestik af. Mænd over 65 år har i 1991-2011 fået 4,7 års længere levetid. Heraf leves 1,7 år uafhængigt og uden plejebehov. Kvinderne har fået 4,1 års længere levetid og heraf kun godt to måneder uden plejebehov. Fremtidens ældre har altså plejebehov i 3-4 år længere end tidligere. Godt halvdelen af tiden er dog med lav afhængighed og lavt plejebehov, dog flere gange ugentligt. Det her er vigtige data for kommunerne og KL (Kommunernes Landsforening). Overført til Danmark betyder det, at der i 2025 vil være skønsmæssigt 125.000 flere ældre med et plejebehov, heraf 35.000 med et dagligt og somme tider 24-timers plejebehov. Det betyder, at ikke bare plejekapaciteten skal udbygges, men også hverdagsrehabilitering og strukturerede træningstilbud til de ældre. Finansieringen skal på plads, så KL bør læse studiet grundigt og sende det ind til Finansministeriet, så vi kan være proaktive«.

Kingston A, Wohland P, Wittenberg R et al. Is late-life dependency increasing or not? A comparison of the Cognitive Function and Ageing Studies (CFAS). Lancet, 14. aug 2017 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Erik Holk | 03/12
2 kommentarer
af Karen Flink Konstantin-Hansen | 02/12
1 Kommentar
af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer
af Kai Axel Lorentzen | 28/11
1 Kommentar
af Anders Beich | 27/11
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 21/11
4 kommentarer
af Morten Holm | 21/11
1 Kommentar