Skip to main content

Erytropoietin-behandling ved cerebral malaria

Læge Lothar Wiese: Forf.s adresse: Klinisk-mikrobiologisk Afdeling 7602, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: Lothar.Wiese@rh.dk Forsvaret fandt sted den 23. november 2007. Bedømmere: Eskil Elmer, Sverige, Christoph Hemmer, Tyskland, og cand.scient. Lars Hviid. Vejledere: Jørgen A.L. Kurtzhals og Milena Penkowa.

23. nov. 2007
2 min.

Ph.d.-afhandling udført på Klinisk-mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet, og Section for Neuroprotection, Panum Instituttet, København: Plasmodium falciparum -malaria er en betydelig årsag til sygdom og årsag til mellem 700.000 og 2,7 millioner malariadødsfald om året. Neurologiske skader er hyppigt set hos børn efter behandling for cerebral malaria (CM).

Erytropoietin (Epo) blev først opdaget som en hæmatopoietisk vækstfaktor, som bliver produceret i nyrerne, og rekombinant human Epo (rhEpo) er i vidt omfang brugt som antianæmisk lægemiddel ved blandt andet nyresvigt. Opdagelsen af ekspressionen af både Epo og Epo-receptoren i hjernen har udvidet synet på Epo's biologiske rolle: Behandling med rekombinant Epo har vist sig at kunne reducere skader på neuroner og neurologisk dysfunktion i forskellige dyremodeller for cerebral iskæmi samt virke neuroprotektiv i modeller for mekanisk trauma, excitotoksisk skade og eksperimentel autoimmun encefalitis.

Med dette som baggrund har jeg undersøgt mulige effekter af Epo-behandling ved CM i en dyremodel i mus. Jeg har først undersøgt immunhistokemiske forandringer i hjernen ved CM. Her har jeg vist, at apoptose af neuroner er del af de patofysiologiske forandringer ved eksperimentel CM, og jeg kan derfor foreslå dem som et muligt morfologisk korrelat til de neurologiske skader ved CM i mennesker.

Videregående forsøg har vist beskyttende effekt på hjernen, som både er afhængig af dosis og tidspunktet for behandlingen. Overlevelsen kunne forbedres til 50% i en ellers dødelig model for CM, og hjerneskaden - målt som antal af apoptotiske neuroner - var signifikant reduceret. Gen-ekspressionen af bl.a. cytokiner i hjernen blev reduceret.