Skip to main content

Et bedre liv med lungekræft - myter og facts

Klinisk assistent Charlotte Elberling Almasi, E -mail: celberling@finsenlab.dk Afdelingslæge Bente Holm Klinisk assistent Barbara Malene Bjerregaard Fischer Klinisk assistent Trine Juhler-Nøttrup & Overlæge Helle Pappot
6. mar. 2006
02 min

For tredje år i træk afholdtes et særdeles velbesøgt symposium på H:S Rigshospitalet arrangeret af Initiativgruppen FOkus på LungeKræft (FOLK) i anledning af den internationale lungekræftdag. I år var mødets fokus mulighederne for et bedre liv med lungekræft, og arrangementet blev afholdt i H:S Rigshospitalets kantine. Samme emne blev gennemgået af de undertegnede i en artikel i novembernummeret af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.

Ca. 150 deltagere fra hele landet var mødt op, da FOLK bød velkommen til de første foredragsholdere: overlæge Erik Jakobsen og sygeplejerske Susanne Petersen fra Thoraxkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. De orienterede om et igangværende projekt vedrørende postoperativ rehabilitering og opfølgning af lungekræftpatienter. Effekten af opfølgning på livskvalitet og muligheden for tidlig opsporing af recidiv undersøges i et randomiseret studie. Der er foreløbig indgået 100 patienter i projektet. Afdelingslæge Halla Skulladottir præsenterede data fra et videnskabeligt arbejde udført i Kræftens Bekæmpelse om lungekræft og kost. Undersøgelsen viste en sammenhæng mellem øget frugtindtag og nedsat risiko for lungekræft. Efterfølgende kom overlæge, professor Cai Grau, Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus, med dagens klareste budskaber: Fortsat rygning blandt lungekræftpatienter medfører: 1) dårligere behandlingseffekt, 2) ringere overlevelse og 3) øget risiko for ny sekundær kræft. Desuden blev det fremhævet, at rygestop forbedrer livskvaliteten.

Efter pausen præsenterede forskningsleder Lis Adamsen, Universitetshospitalernes Center for Sygeplejerske- og Omsorgsforskning, resultaterne fra fase I og fase II (115 patienter) af projektet: Krop og Kræft, hvori man påviste, at også patienter i igangværende kemoterapi har gavn af motion. Cand.scient. Kathrine Carlsen fra Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, fremlagde studier, hvori hovedbudskabet var, at patienternes psykiske distress kan mindskes ved at give dem værktøjer til at håndtere fysiske symptomer, som for eksempel åndenød. Foredragsrækken blev afsluttet af læge, videnskabsjournalist Jerk Langer, der pointerede vigtigheden af ikke at overse patienternes brug af naturmedicin og kosttilskud, da flere af disse præparater har indflydelse på omsætningen af andre lægemidler.

FOLK afsluttede mødet og udtrykte håb om fortsat aktiv forskningsindsats inden for feltet for at opnå bedre livsbetingelser for lungekræftpatienter.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen