Content area

|
|

Evaluation of palliative home care: views of patients, carers, general practitioners and district nurses

Forfatter(e)
Læge Dorthe Goldschmidt: Forf.s adresse: Rødhættevej 2, DK-2730 Herlev. E-mail: dorthe@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 20. januar 2006, kl. 14.00, i Haderup Auditorium, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Bedømmere: Carsten Hendriksen , antropolog Beth Elverdam og Anna Milberg , Sverige. Vejledere: Allan Krasnik, Mogens Grønvold og Lone Schmidt .

I ph.d.-afhandlingen indgår tre originale arbejder og en sammenfatning. Den udgår fra Palliativ Medicinsk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital, samt Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Udefunktionens læger og sygeplejersker samarbejder med praktiserende læger og hjemmesygeplejersker om lindrende pleje og behandling af uhelbredeligt syge kræftpatienter i deres hjem. Formålet med undersøgelsen var at evaluere Udefunktionen set fra patienter, pårørende, praktiserende læger og hjemmesygeplejerskers perspektiv.

Patientbesvarede spørgeskemaer ved henvisningen viste betydelig symptomatologi (gennemsnitlig 7,7 plagsomme symptomer, hyppigste var træthed og smerter) samt nedsat livskvalitet.

Patienter, pårørende, praktiserende læger og hjemmesygeplejersker blev interviewet om deres forventninger til og evaluering af Udefunktionen. Alle grupper oplevede forbedringer i patienternes behandling samt øget tryghed for patienterne i hjemmet. Patienter og pårørende ønskede desuden tilknytning til Udefunktionen for at undgå tidligere ubehagelige oplevelser i sundhedsvæsenet samt for at få mulighed for at blive indlagt i afdelingen.

I spørgeskemaer angav 57% af praktiserende læger og hjemmesygeplejersker, at de have lært aspekter af palliativ behandling af Udefunktionen, og 89% var tilfredse med deres samarbejde med Udefunktionen.

Det er vigtigt for denne patientgruppes tryghed, at de altid kan få kontakt til mennesker med specialviden om symptombehandling. Dette aspekt samt samarbejdet med primærsektoren bør medinddrages, når kommende udefunktioner etableres.

Fremtidig forskning bør fokusere på medarbejdere i ude-funktioner, økonomiske konsekvenser og sammenlignende studier.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(3):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar