Skip to main content

Exophthalmus udløst af et kilebensmeningeom

cover

Mathias Tiedemann Svendsen1, 2 & Georg Authried3

8. maj 2023
2 min.

En 78-årig kvinde blev akut henvist fra egen læge til en dermatologisk afdeling under mistanke om et periorbitalt angioødem. Patienten havde gennem flere måneder bemærket hævelse og ændret stilling af højre bulbus oculi samt dobbeltsyn. Der var ingen kendte allergier eller behandling med angiotensinkonverterende enzym-hæmmere. Det kliniske billede var uforeneligt med en allergisk reaktion eller et angioødem. Derimod sås der tydelig, højresidig exophthalmus. Patienten oplyste, at der 25 år forinden var foretaget excision af et højresidigt kilebensmeningeom. Der blev foretaget MR-billeddiagnostik af kraniet, som gav anledning til mistanke om et intraossøst voksende meningeom med inddragelse af højresidige kile- og kindben. Patienten blev henvist til en neurokirurgisk afdeling til videre behandling.

Unilateral exophthalmus er en tilstand, som kræver yderligere udredning, i dette tilfælde MR-billeddiagnostik af kraniet. Exophthalmus er et symptom, som man kan finde i sammenhæng med meningeomer [1-3], og især de sekretoriske meningeomer er ledsaget af peritumoralt ødem [4]. Den tidligere resektion af et kilebensmenigeom hos denne patient gav mistanke om et recidiv, som billeddiagnostisk blev bekræftet.

Korrespondance Mathias Tiedemann Svendsen. E-mail: mtsvendsen@health.sdu.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 8. maj 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71184

Referencer

  1. Krayenbühl HA. Unilateral exophthalmos. Clin Neurosurg. 1966;14:45-71.
  2. Menon S, O S, Anand D, Menon G. Spheno-orbital meningiomas: optimizing visual outcome. J Neurosci Rural Pract. 2020;11(3):385-394.
  3. Henchoz L, Borruat FX. Intraosseous meningioma: a rare cause of chronic optic neuropathy and exophthalmos. Klin Monbl Augenheilkd. 2004;221(5):414-7.
  4. Kálovits F, Takáts L, Somogyi K et al. Secretory meningioma with bone infiltration and orbital spreading. Ideggyogy Sz. 2019;72(3-4):141-144.