Content area

|
|

Expression of Hsp27, Hsp60, and Hsc70 in pediatric c-ALL-, normal precursor B- and B-cell populations

Forfatter(e)
Læge Peder Skov Wehner: Forf.s adresse: Skodshøjen 43, DK-8240 Risskov. E-mail: pedersko@dadlnet.dk Forsvaret finder sted 25. november, kl. 13.00, Samfundsmedicinsk Auditorium, Bygning 1262, Universitetsparken, Aarhus Universitet, Århus. Bedømmere: Hans Erik Johnsen , professor, DSc Suresh Rattan og Svend Birkelund Andersen . Vejledere: Marianne Hokland og Bendt Nielsen .

Denne ph.d.-afhandling udgår fra Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet, og består af tre originalarbejder og en oversigt.

Heat shock-proteiner (Hsp's) er intracellulære regulatorer af proteinfoldning (chaperones ). De menes at kontrollere celledød f.eks. under cellemodning og solid tumorgenese.

Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge regulationen af udvalgte Hsp's i klinisk relevante normale og leukæmiske B-celle-subpopulationer oprensede fra blod og knoglemarv ved hjælp af immunmagnetiske kugler. Tesen fokuserer på den mulige rolle af Hsp's ved præ-B-celle-akut lymfatisk leukæmi (ALL) benævnt c-ALL.

Ved hjælp af kvantitativ 2-D PAGE, subcellulær fraktionering og dobbelt immunofluorescens-analyse sammenlignedes blandt B-celle-subpopulationerne ekspressionerne af Hsp27, Hsp60 og Hsc70 på proteinniveau, og for Hsp27's vedkommende også dets fosforyleringsniveau samt dets ekspression subcellulært, der ikke tidligere har været undersøgt hos raske og syge børn.

Ingen leukæmispecifik ekspression af Hsp27, Hsp60 og Hsc70 kunne detekteres i pædiatriske c-ALL-celler ved debut eller ved tilbagefald. Niveauerne af sådanne Hsp's er til dels udviklingsmæssigt reguleret under den normale B-celles modning. Den høje konstitutive ekspression af Hsp27 og dets differentielle fosforylering sammenholdt med dets rapporterede cytoprotektive aktiviteter gør det til en mulig aktør ved c-ALL. Den differentielle enzymatiske aktivitet bag det øgede Hsp27-fosforyleringsniveau i c-ALL-celler ved tilbagefald kunne være en fordel for disse under cytotoksisk stress. Fremtidige studier afgør, hvorvidt Hsp27 eller signalveje for enzymatisk Hsp27-fosforylering er angrebspunkter i behandlingen af børn med c-ALL.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(47):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar