Content area

|
|

Fækal mikrobiotatransplantation til irritabel tarm-syndrom

I modsætning til placebo reducerede transplantation af fækal mikrobiota symptomerne på colon irritabile.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

Colon irritabile betragtes som en funktionel tarmlidelse, der er kendetegnet ved smerter og ubehag i abdomen, ofte ledsaget af oppustethed og vekslende grad af diarré og obstipation. Medicinsk behandling har ofte begrænset effekt, og diætetiske forholdsregler kan være svære at fastholde. Da ændringer i det normale tarmmikrobiota kan tænkes at spille en rolle, er fækal mikrobiotatransplantation (FMT) blevet foreslået som en mulig behandling. I en ny norsk undersøgelse sammenligner man effekten af FMT fra en rask donor med placebo-FMT, hvor patienterne fik transplanteret deres eget fæces. Studiet er dobbeltblindet og FMT blev foretaget gennem et coloskop med installation af 50-80 g fæces med 200 ml saltvand i caecum. Studiet omfattede 55 patienter, som fik FMT, og 28, som fik placebo. Opgørelse af symptomerne efter tre måneder viste signifikant bedring hos 65% af patienterne i den aktive gruppe mod 43% i placebogruppen (p = 0,049).

Overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital kommenterer: »Det er velkendt, at colon irritabile er forbundet med ændringer i mikrobiotaen i forhold til raske kontrolpersoner. Der har også været rapporter om effekt af fækal mikrobiotatransplantation (FMT) som behandling af colon irritabile. De hidtidige publikationer har dog været i form af små ukontrollerede studier, oftest med mangelfulde oplysning om metoden. I det lys er det et stort fremskridt, at der nu for første gang foreligger et randomiseret, placebokontrolleret studie. Desværre er der i arbejdet ikke anført nogle analyser af potentielle ændringer i mikrobiota hos patienterne efter FMT-behandlingen. Derfor er det uvist, om den forbedring, man rapporterer, reelt set er ledsaget af relevante mikrobiotaændringer. Herudover er der anvendt både frisk og frossen fæces i studiet, og i den primære analyse er der ingen effekt af frisk fæces, hvilket kun opnås ved en post-hoc tilpasning af nogle af de deltagende patienters symptomscore. Konklusionen er derfor, at der foreligger et interessant studie, men yderligere studier må afventes, før man kan konkludere, om FMT er en mulig behandling til patienter med colon irritabile«.

Johnsen PH, Hilpüsch F, Cavanagh JP et al. Faecal microbiota transplantation versus placebo for moderate-to-severe irritable bowel syndrome: a double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-center trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018;3:17-24.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer