Skip to main content

>JAMA

Det er almindeligt kendt, at dårlig eller utilstrækkelig kommunikation mellem læger kan føre til fejl, som i værste tilfælde kan medføre svær skade på patienter eller død. Det amerikanske Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) har valgt at optimere uddannelseslægers evne til at kommunikere bedre i forbindelse med patientoverdragelser ved at kræve, at der skal være udfærdiget instrukser på området.

Nu har amerikanske forskere påvist, at antallet af lægelige fejl kan reduceres signifikant efter formel oplæring i vagtskifte på en børneafdeling. Forfatterne lavede et såkaldt handoff program, som instruerede lægerne i, hvordan de ideelt skulle kommunikere i forbindelse med vagtskiftet. I alt 1.255 patientindlæggelser blev studeret, heraf 642, som skete før intervention, og 613, der skete efter interventionen, og som involverede i alt 84 uddannelseslæger.

Intervention førte til, at antallet af lægelige fejl faldt fra 33,8 (95% konfidens-interval (KI): 27,3-40,3) før interventionen til 18,3 pr. 100 indlæggelser (95% KI: 14,7-21,9; p < 0,001) efter interventionen samt yderligere, at antallet af uhensigtsmæssige hændelser, der kan forebygges, faldt fra 3,3 (95% KI: 1,7-4,8) til 1,5 (95% KI: 0,51-2,4) pr. 100 indlæggelser (p = 0,04). Derudover foregik vagtoverleveringen signifikant oftere i et stille og privat rum (p = 0,03 og p = 0,007) efter interventionen.

Overlæge Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet kommenterer: »Det er tankevækkende, at en forholdsvis beskeden indsats kan have så stor effekt. Det kunne være værd at efterprøve i en dansk sammenhæng«.

Referencer

  • tarmer AJ, Sectish TC, Simon DW et al. Rates of medical errors and preventable adverse events among hospitalized children following implementation of a resident handoff bundle. JAMA 2013;310:2262-70.

  • ww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302089