Content area

|
|

Faktorer af betydning for persistens af børneastma under opvæksten

Lav lungefunktion og moderens rygning under graviditeten var associeret til, at børneastma udviklede sig til svær astma i teenageårene og i starten af tyverne.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Astma er blandt de hyppigste kroniske sygdomme hos børn. Hos de fleste er astmasymptomerne relativt milde og remitterer under opvæksten, men hos nogle børn tiltager de i sværhedsgrad, og sygdommen persisterer i voksenalderen. I det amerikanske studie CAMP (Childhood Asthma Management Program) har man fulgt over 1.000 børn, som fik diagnosticeret mild astma i 5-12-årsalderen gennem opvæksten til 21-23-årsalderen. Forskerne rapporterer, at især graden af luftvejsobstruktion (forholdet mellem forceret eksspiratorisk volumen i et sekund og forceret vitalkapacitet (FEV1/FVC-ratio) og moderens rygning under graviditeten var stærke prædiktorer for, at børnene udviklede svær astma, der persisterede til den tidlige voksenalder.

Børnelæge og klinisk lektor Bo Chawes, Afdeling for Børn og Unge og Dansk BørneAstma Center, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »CAMP er et af verdens største børneastma-kohortestudier med 65% followup til den tidlige voksenalder. Blandt disse børn med mild astma progredierede 6% til svær astma, der persisterede ved 21-23-årsalderen. En tidligt indsættende reduceret lungefunktionsudvikling var en prædiktor for progression til svær astma. Dette understreger, at mild astma hos børn skal tages alvorligt og følges med lungefunktionsmålinger og ikke bagatelliseres, hvilket desværre ofte sker, da det er velkendt, at mange børn med mild astma vokser sig ud af deres sygdom. Rygning i graviditeten var også en prædiktor for progression fra mild til svær astma. Et tidligere dansk studie fra COPSAC-kohorten har vist, at rygning i graviditeten medfører nedsat lungefunktion hos det nyfødte barn og øget risiko for astma. Det nye CAMP-studie viser nu, at rygning i graviditeten også medfører øget risiko for progression til svær astma i den tidlige voksenalder. Svær astma er en alvorlig tilstand, der medfører nedsat livskvalitet og kræver systematisk og tværfaglig udredning for at skelne det fra svært behandlelig astma udløst af komorbiditet eller dårlig adhærens. En svaghed ved CAMP-studiet er, at en sådan udredning ikke foreligger, hvilket er afgørende før ordination af for eksempel biologiske lægemidler«.

Izadi N, Baraghoshi D, Curran-Everett D et al. Factors associated with persistence of severe asthma from late adolescence to early adulthood. Am J Respir Crit Care Med 2021;204:776–87.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Eva Bjerre Søndergaard | 30/11
4 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar