Skip to main content

Falsk forhøjet prostataspecifikt antigen medførte unødvendig og belastende diagnostik og behandling.

Tilstedeværelse af heterofile antistoffer med nonspecifik affinitet kan give falsk forhøjelse af PSA og andre markører med risiko for fejlslutninger og iværksættelse af unødvendige interventioner.
Illustration skabt i Biorender.com. Ugeskr Læger 2022;184:V05220360
Illustration skabt i Biorender.com. Ugeskr Læger 2022;184:V05220360

Redaktionen

23. sep. 2022
1 min.

Med udgangspunkt i to sygehistorier, hvor tilstedeværelse af heterofile antistoffer med nonspecifik affinitet medførte falsk forhøjet PSA, gør Freyberg et al os opmærksom på, at man ikke altid helt kan stole på målinger af markører som PSA, TSH, troponin og humant choriongonadotropin. Forfatterne konkluderer, at hvis de kliniske fund ikke korrelerer med biokemien, bør analyseinterferens overvejes, og der bør rettes henvendelse til den lokale klinisk biokemiske afdeling.

Læs kasuistik
Kliniske implikationer af falsk forhøjet prostataspecifikt antigen
Josefine Freyberg, Hiba Iraqi, Thomas Helgstrand et al