Skip to main content

Farmakologisk behandling af overvægt hos børn og unge

I dette randomiserede studie blandt børn og unge i alderen 12-18 år med overvægt/svær overvægt medførte liraglutidbehandling i kombination med livsstilsråd større vægttab end placebo i kombination med livsstilsråd
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Aleksander Krag, krag@rsyd.dk

3. jul. 2020
2 min

Liraglutid er en glukagonlignende peptid 1-analog, som kan indicere vægttab ved at reducere appetitten og energiindtaget. Liraglutid er godkendt af FDA og EMA til behandling af overvægt hos voksne. Det aktuelle studie undersøger effekten af liraglutid hos børn (12-18 år) med overvægt defineret som BMI > 30 kg/m2 og over 95% percentilen for køn og alder samt dårlig respons på livsstilsbehandling. I alt 125 blev randomiseret til liraglutid (3,0 mg) og 126 til placebo i 56 uger efterfulgt af 26 ugers opfølgning. En reduktion i BMI på mindst 5% blev observeret hos 43,3% i liraglutidgruppen mod 18,7% i placebogruppen. Patienterne oplevede flere gastrointestinale bivirkninger i liraglutidgruppen (64,8% versus 36,5%).

Forskningslektor, overlæge ph.d. Jens Christian Holm, Enheden for børn og unge med overvægt, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus, kommenterer:

»Det er et vigtigt skridt, at der er identificeret en virksom farmakologisk behandling til børn og unge med svær overvægt. Svær overvægt er en kronisk, alvorlig, progressiv og recidiverende sygdom, der på multiple måder truer normal vækst og udvikling (både fysisk, psykologisk og socialt). Eksempelvis er der påvist høje forekomster af forhøjet blodtryk og kolesterol, fedtlever, søvnapnø og påvirket livskvalitet. Når behandlingsmulighederne samtidig er begrænsede, er denne patientgruppe derfor sårbar og i risiko for ikke at få relevant behandling. Netop identifikation af virksomme behandlingsmuligheder forventes at kunne anspore til etablering af et dækkende behandlingsnetværk. Specifikt har liraglutid en klinisk relevant behandlingseffekt, hvad angår vægttab, men lidt overraskende ikke tilsvarende på kardiovaskulære markører. Liraglutidbehandlingsgruppen udviste en højere forekomst af gastrointestinale bivirkninger, som angiveligt kan få betydning for, hvilke patienter som kan modtage behandlingen. Desuden så man sekundære vægtøgninger efter behandlingsophør, hvilket tyder på, at behandlingseffekten primært opnås under aktiv behandling. Der er således behov for en fortsat udvikling af medikamina, der har de bedste effekter med de færreste bivirkninger, og som kan accepteres af patienterne til den laveste pris.

Kelly AS, Auerbach P, Barrientos-Perez M et al. A randomized, controlled trial of liraglutide for adolescents with obesity. N Engl J Med 2020;382:2117‐28.

Interessekonflikter: ingen