Skip to main content

Fast versus variabel inhalationsbehandling af mild astma

Kombinationen budesonid-formoterol som behovsmedicin er lige så god til forebyggelse af astmaeksacerbationer som fast budesonid.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

20. jun. 2018
2 min.

De tre vigtigste mål for behandling af mild persisterende astma er at reducere de daglige symptomer, forebygge eksacerbationer og forhindre lungefunktionstab. Standardbehandling til patienter med denne type astma er fast lavdosisbehandling med inhalationssteroid (ICS). Medicinadhærens er dog lav, og derfor er det relevant at undersøge alternative behandlinger. I to nye etårige studier har man sammenlignet behovsbehandling med kombinationen ICS + langtidsvirkende beta 2-agonist (LABA) (ICS/LABA: budesonid/formoterol) med behandling med ICS (budesonid) givet i fast dosering morgen og aften. Sammenfattende viser studierne, at de to behandlinger var lige gode til at forebygge astmaeksacerbationer, men at behovsbehandlingen med ICS/LABA eksponerede patienten for en ca. 80% lavere ICS-dosis. Behovsbehandlingen var dog dårligere end den faste behandling til at reducere astmasymptomerne.

Professor Charlotte Suppli Ulrik, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Det er veldokumenteret, at adhærens med forebyggende medicin også hos patienter med mild astma er lav (i stort set alle studier < 50%). Behovsbehandling med en fast kombination af en langtidsvirkende beta 2-agonist med hurtigt indsættende effekt og inhalationssteroid ligger derfor formentlig meget tæt på, hvordan behandlingen faktisk anvendes i dag af patienterne. Det er derfor positivt, at denne behandling har samme effekt på eksacerbationsraten som fast behandling med lavdosis-ICS, om end effekten på bl.a. symptomer var mindre. Det er tvivlsomt, om den lavere steroideksposition vil have klinisk betydning pga. den lave adhærens med fast forebyggende astmamedicin. Den største udfordring i implementeringen af behandlingsprincippet er at sikre, at patienterne har – og fortsat har – mild astma«.

O’Byrne PM, Fitzgerald M, Bateman ED et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med 2018;378:1865-76.

Bateman ED, Reddel HK, O’Byrne PM et al. As-needed budesonide-formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma. N Engl J Med 2018;378:1877-87.

Interessekonflikter: CSU har deltaget i advisory boards, undervist og deltaget i kongresser betalt af AstraZeneca, GSK, Boehringer-Ingelheim, Novartis, Sanofi, ALK-Abello, Mundipharma, Roche og TEVA.