Skip to main content

Fastfoodeksponering er associeret med indtag og overvægt

Personer, der bor og arbejder tæt på fastfoodrestauranter spiser oftere fastfood, der dermed også øger risikoen for overvægt, viser engelsk studie.

Redigeret af Jacob Pontoppidan Thyssen, jacob.pontoppidan.thyssen@regionh.dk

12. maj 2014
2 min.

> BMJ

Engelske forskere har i et tværsnitsstudie undersøgt, hvorvidt eksponering for fastfood nær hjemmet og arbejdspladsen var associeret med indtag af dette, samt hvorvidt det påvirkede BMI og fedme. I alt 10.452 deltagere, født i perioden 1950-1975, udfyldte alle et spørgeskema. Deltagere, der ikke havde svaret på, hvilket transportmiddel de anvendte til at komme på arbejde, som ikke havde opgivet deres arbejdsadresse, eller som arbejdede hjemme, blev ekskluderet. I alt 5.594 personer blev inkluderet i den endelige analyse. Forfatterne identificerede antallet af take-out-restauranter (nær hjem, arbejde og på vejen mellem arbejde og hjem).

Eksponering for fastfoodrestauranter var signifikant associeret med indtag af fastfood. Denne sammenhæng var stærkest ved eksponering nær arbejdet og viste en dosis-respons-effekt. Desuden var der en signifikant sammenhæng med højt BMI og fedme.

Professor, overlæge, dr.med. Arne Astrup, Institut for Idræt og Ernæring, kommenterer: ”Den fundne association mellem fastfoodrestauranter og fedme i dette tværsnitsstudie kan både skyldes, at sådanne restauranter typisk tiltrækkes til lavere socioøkonomiske byområder, hvor efterspørgslen på billig fastfood er stor (,invers kausalitet’), og den anden mulighed, som forfatterne pointerer, er, at tilgængeligheden af billig, usund fastfood er med til at drive energiindtagelsen op og øge risikoen for fedme. Anden forskning peger på, at netop mad, som ikke er fremstillet i hjemmet, gennemgående bidrager til at øge energiindtagelsen, men vi kan i herhjemme glæde os over trenden til at producere og sælge sund fastfood.

Burgoine T, Forouhi NG, Griffin SJ et al. Associations between exposure to takeaway food outlets, takeaway food consumption, and body weight in Cambridgeshire, UK: population based, cross sectional study. BMJ;348:g1464.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625460