Skip to main content

FDG-PET/CT ved polymyalgia rheumatica

cover

Peter Dall Mark1, Mia Kjærsgaard Skousen2 & Ali Asmar1

6. feb. 2023
2 min.

En 78-årig kvinde med skulder-/overarmssmerter gennem to måneder og en CRP-koncentration på 69 mg/l blev henvist til Reumatologisk Afdeling på mistanke om polymyalgia rheumatica (PMR). Som led i udredningen blev der foretaget 18F-fluordeoxyglukose (FDG)-PET/CT. Skanningen viste symmetrisk kraftigt øget metabolisme i led og lednære bløddele i skulder- (B, C) og hofteregionen, bl.a. ved tuber ischiadicum (D), samt intraspinale ligamenter (E). Patienten opfyldte således alle billeddiagnostiske kriterier på PMR og havde eklatant behandlingseffekt efter opstart af prednisolonbehandling.

Debut af PMR ses typisk hos patienter > 50 år og karakteriseres ved inflammation af lednære bløddele ledsaget af smerter og stivhed i de store led, særligt i skulder- og/eller bækkenregionen [1]. FDG-PET/CT har fået en væsentlig rolle i udredningen af PMR, hvor den regionale inflammation og differentialdiagnoser, herunder malignitet, kan vurderes. Desuden kan tegn på sameksisterende storkarsvaskulitis erkendes på FDG-PET/CT hos en del af patienterne (ca. 20%). Timingen af FDG-PET/CT er af betydning, idet pågående steroidbehandling kan dæmpe/fjerne de billeddiagnostiske fund [2].

Korrespondance Peter Dall Mark. E-mail: peter.dall.mark@regionh.dk.

Publiceret på ugeskriftet.dk 6. februar 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71158

Referencer

  1. González-Gay MA, Matteson EL, Castañeda S. Polymyalgia rheumatica. Lancet. 2017;390(10103):1700-1712. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31825-1.
  2. van der Geest KSM, Treglia G, Glaudemans AWJM et al. Diagnostic value of [18F]FDG-PET/CT in polymyalgia rheumatica: a systematic review and meta-analysis. Review. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021;48(6):1876-1889. doi: 10.1007/s00259-020-05162-6.