Skip to main content

Fiskeolie til gravide kan nedsætte astma og lungeinfektioner hos børnene

Dansk undersøgelse viser, at højdosistilskud af fiskeoliederiverede polyumættede fedtsyrer i tredje trimester af graviditeten reducerer lungesymptomer, astma og nedre luftvejs-infektioner i børns første fem leveår.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

19. jan. 2017
2 min.

Astma og nedre luftvejs-infektioner er nogle af de vigtigste årsager til sygelighed blandt børn. Mens man er blevet bedre til at behandle astma, er der ikke så megen viden om, hvilke tiltag der har forebyggende effekt. I en ny dansk undersøgelse koordineret fra Dansk Børneastma Center har man undersøgt, om tilskud af 2,4 g fiskeolie til moderen i graviditetens tredje trimester (fra 24. graviditetsuge til 1 uge efter fødslen) kunne påvirke udvikling af astma, nedre luftvejs-infektioner, allergisk rinitis, allergisk sensibilisering og eksem hos barnet. I løbet af de fem første leveår så man ca. 30% fald i udviklingen af astma og ca. 25% lavere risiko for nedre luftvejs-infektioner hos børnene i den aktive gruppe sammenlignet med placebogruppen, hvor mødrene fik olivenolie. Udviklingen af allergi, rinitis og eksem kunne ikke forebygges. Fiskeoliesupplement var primært virksomt hos børn af de kvinder, som havde den laveste blodkoncentrationer af de relevante polyumættede fedtsyrer før interventionen, hvor man så ca. 50% reduktion (number needed to treat var 5,6 for at forhindre ét tilfælde af astma).

 

Overlæge Josefine Gradman, Viborg Hospital kommenterer: »Hos små børn er det vanskeligt at skelne mellem astma og astmalignende symptomer forårsaget af nedre luftvejs-infektioner. Studiet viser en signifikant effekt på persisterende wheeze hos børn < 3 år eller ’astma’ hos børn i alderen 3-5 år samt på forekomsten af nedre luftvejs-infektioner. Prævalensen af wheeze/astma toppede i treårsalderen og aftog de følgende to år, hvilket sammen med en manglende effekt af interventionen på sensibilisering, allergisk rinokonjunktivitis, astmaeksacerbationer og lungefunktion i femårsalderen taler for, at der er tale om en effekt på infektionsudløste og ikke allergisk udløste lungesymptomer. De gravide kvinder fik en meget høj dosis fiskeolie (10 x vanlig dosis) og hovedparten (623 ud af 736) deltog samtidig i et andet interventionsstudie, hvor de indtog højdosis D-vitamin. Det er interessant, om mindre doser har samme effekt i andre populationer. Studiet giver ikke anledning til at ændre på anbefalingerne til gravide kvinder i Danmark, der bør spise en sund og varieret kost og ikke indtage større doser af vitamin- og mineraltilskud end anbefalet«.

 

Bisgaard H, Stokholm J, Chawes BL et al. Fish oil-derived fatty acids in pregnancy and wheeze and asthma in offspring. New Engl J Med 2016;375:2530-9.

Interessekonflikter: ingen.