Content area

|
|

Fiskeolie under graviditeten

Tilskud af fiskeolie fra den 24. graviditetsuge var associeret til en højere kropsvægt i seksårsalderen.

Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Det er tidligere vist, at tilskud af fiskeolie under graviditeten er associeret til højere fødselsvægt. Imidlertid er det uklart, om et sådant tilskud også har en mere langsigtet effekt under børnenes opvækst. Ved at bruge data fra en randomiseret undersøgelse af tilskud af fiskeolie til gravide, hvor det primære udfald var forekomst af astma hos børnene, rapporterer en dansk forskergruppe effekten på vægt og kropssammensætning hos børn i seksårsalderen. I alt 523 gravide kvinder blev i den 24. graviditetsuge randomiseret til enten intet tilskud eller til et relativt højt dagligt tilskud af 2,4 g fiskeolie med et højt indhold af omega-3-fedtsyrer. Da børnene var seks år, gennemgik de en række målinger, som viste, at vægten var ca. 0,4 kg højere i tilskudsgruppen på baggrund af en signifikant højere fedtfri kropsmasse (lean body mass), signifikant højere knoglemineralindhold og en ikkesignifikant højere fedtmasse. Forfatterne konkluderer, at fiskeolietilskud under graviditeten fremmer sund vækst hos børnene og ikke er associeret til øget forekomst af fedme.

Professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Idræt og Ernæring, kommenterer: ”Det er bestemt et interessant studie, der hjælper os til af forstå, hvordan omega-3-fedtsyrer givet til gravide påvirker børnene. Der er ingen tvivl om, at omega-3-fedtsyrer har interessante effekter på den tidlige udvikling, og der er brug for interventionsstudier for at undersøge mekanismerne. I dette studie blev børnene i fiskeoliegruppen født to dage senere, havde højere fødselsvægt og havde betydeligt mindre astma end kontrolgruppen. Som forfatterne skriver i artiklens diskussion, ved man ikke, hvad den hurtigere vækst betyder på lang sigt. Børnene i fiskeoliegruppen havde samme højde som kontrolgruppen, højere BMI, der kan påvirke alderen for adiposity rebound – den alder, hvor BMI begynder at stige igen, og som er relateret til senere overvægt, og et højere abdominalomfang. Det er derfor vigtigt, at der er planlagt opfølgning af børnene senere. Det er ikke sikkert, at de vedbliver med at være ,vikingebørn’, som forskerne kaldte børnene i artiklens pressemeddelelse. Den dosis fiskeolie, der blev givet i graviditeten: 2,4 g, var betydelig større end, hvad man får ved et selv meget højt fiskeindtag, hvilket skal tages med i betragtning, hvis man på et tidspunkt vil overveje at omsætte resultaterne til kostråd”.

Vinding RK, Stokholm J, Sevelsted A et al. Effect of fish oil supplementation in pregnancy on bone, lean, and fat mass at six years: randomised clinical trial. BMJ 2018;362:k3312

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar