Content area

|
|

Flow modulates endothelial function in the rabbit carotid artery

Forfatter(e)
Læge Lasse E. Rasmussen: Forf.s adresse: Fysiologi og Farmakologi, Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet, Odense, Winsløwparken 21, 3., DK-5000 Odense C. E-mail: lrasmussen@health.sdu.dk. Forsvaret fandt sted den 9. marts 2007. Bedømmere: Ib Abildgaard Jacobsen, Ulf Simonsen og Per Hellstrand , Sverige. Vejledere: Ole Skøtt, Boye L. Jensen og Paul M. Vanhoutte .

Denne ph.d.-afhandling udgår fra Fysiologi og Farmakologi, Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet, Odense.

Det er generelt accepteret, at shear stress er en af de vigtigste mekanismer for aktivering og produktion af endotelial NO, men det er uvist, hvordan effekten af flow og shear stress påvirker endotelets funktion med hensyn til den basale og stimulerede frisættelse af autacoider. For at undersøge dette blev en forsøgsopstilling designet, hvor effekten af shear stress og intraluminalt tryk kunne undersøges på endotelets funktion ved måling af isometrisk kraftudvikling i ikkeperfunderede ringe sammenholdt med perfunderede segmenter af det samme blodkar (5 og 50 ml/min) og dette både med og uden endotel. α1-adrenoceptoragonisten phenylephrin og muscarinreceptoragonisten acetylkolin blev anvendt som henholdsvis vasokonstriktor og vasodilator.

Kontinuerligt flow (5 og 50 ml/min) reducerede cGMP- indholdet og flyttede phenylephrins koncentration-virkningkurve mod venstre sammenlignet med ikke-perfunderede statiske ringe. Forskelle i cGMP-indhold og reaktivitet til phenylephrin var ikke til stede i segmenter uden endotel, med og uden flow. Phenylephrins koncentration-virkning-kurve i tilstedeværelse af NO-syntase-hæmmeren N-ϖ-nitro-L-arginine methyl-ester (L-NAME) var ikke forskellig imellem perfunderede segmenter og statiske ringe. Den acetylkolinmedierede afslapning var forøget i perfunderede segmenter. L-NAME hæmmede næsten fuldstændigt den acetylkolinmedierede afslapning i statiske ringe, mens L-NAME kun hæmmede afslapningen delvist i perfunderede segmenter. Den resterende afslapning blev yderligere blokeret ved hæmning af endoteliale SKCa og IKCa af apamin plus 1-((2-chlorophenyl) diphenylmethyl)-1H-pyrazole (TRAM-34). Det konkluderes, at basal frisat NO er nedsat i segmenter, der er udsat for kontinuerligt flow, hvorfor kontraktionsgraden til phenylephrin øges. Ydermere at kontinuerligt luminalt flow demaskerer endotelets evne til at afslappe den glatte muskulatur via en non-NO, non-cyclooxygenase-medieret vasodilator, formodentlig endotelderiveret hyperpolariserende faktor (EDHF).

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(11):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar