Skip to main content

Fodtøjstrends blandt danske læger – er træskoen fashion eller fortid?

Er specialet afgørende, betyder det noget om man er kvinde eller mand, eller hvor gammel man er?

Juleredaktionen

23. dec. 2021
1 min.

I dette julestudie satte man sig for at undersøge det aktuelle modebillede for fodtøj på Aarhus Universitetshospital ud fra følgende hypoteser: 1) Præferencen for træsko varierer betydeligt mellem de lægelige specialer, 2) udviklingen i præferencen for træsko har ændret sig med tiden, således at der er forskel på speciallæger og uddannelseslæger, 3) typen af anvendt fodtøj er forskellig for mænd og kvinder.

Læs her hvad forfatterne kom frem til:
Fodtøjstrends blandt danske læger – er træskoen fashion eller fortid? Tværsnitsundersøgelse af fodtøj i specialer (TÅFIS)

Rasmus Hvidbjerg Gantzel, Mikkel Breinholt Kjær & Kristoffer Kjærgaard