Skip to main content

Forbedret global overlevelse ved børneleukæmi i de sidste 20 år – men stadig store regionale forskelle

Analyse af overlevelsesdata fra 53 lande viser forbedret prognose, men også, at store regionale forskelle persisterer.

Trods store fremskridt på verdensplan er der stor forskel på dødeligheden af børneleukæmi. Foto fra børnekræftcenter i Bishkek, Kirgisistan. Wikimedia Commons
Trods store fremskridt på verdensplan er der stor forskel på dødeligheden af børneleukæmi. Foto fra børnekræftcenter i Bishkek, Kirgisistan. Wikimedia Commons

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. maj 2017
2 min.

En af de vigtige onkologiske landvindinger i de sidste årtier er en kraftig forbedret overlevelse ved børneleukæmi. En ny undersøgelse baseret på data fra op mod 200 registre fra 53 forskellige lande, som omfatter næsten 90.000 børn, sammenligner overlevelsen i perioden 1995-1999 med perioden 2005-2009. Undersøgelsen har både fokus på forbedring i overlevelsen over tid og på forskellene mellem landene. Konklusionen af mange forskellige sammenligninger i artiklen er, at selv om uligheden i femårsoverlevelsen for både akut lymfoid leukæmi (ALL) og akut myeloid leukæmi (AML) er blevet mindre, persisterer der fortsat store regionale forskelle: F.eks. var overlevelsen i perioden 2005-2009 ved ALL ca. 52% i Columbia og 92% i Tyskland, og i samme periode overlevede ca. 33% bulgarske børn AML sammenlignet med 78% tyske børn.

Professor Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse, kommenterer: ”Selv om man skal være overordentlig forsigtig med vidtgående konklusioner ved sammenligning af cancerregistrering internationalt, er det dog klart, at der globalt set fortsat er stor ulighed i overlevelsen efter børneleukæmi. Men det er alligevel opløftende at konstatere, at et stort land som Kina (og med Kina andre udviklingslande) har løftet femårsoverlevelsen for ALL fra blot 11% i 1995-1999 til 69% i 2005-2009 og overlevelsen for AML over samme tidsrum fra et ringe 4% til 41%. Men lige så tydeligt viser statistikken, at de store fremgange i femårsoverlevelsen efter ALL, som vi i Danmark og andre højtudviklede lande har været vant til at se fra det ene årti til det næste, nu stort set er gået i stå på et niveau på 88-90%. Det er ikke længere muligt at øge overlevelsen efter ALL mærkbart ved at sammensætte kemoterapi og strålebehandling på nye og mere avancerede måder. Den høje overlevelse, som længe har været normen i vores del af verden, har imidlertid på kontant vis konfronteret sundhedsvæsenet med et nyt og opmærksomhedskrævende problem, nemlig en bred vifte af alvorlige senfølger i overlevernes voksenliv”.

Bonaventure A, Harewood R, Stiller CA et al. Worldwide comparison of survival from childhood leukaemia for 1995-2009, by subtype, age, and sex (CONCORD-2): a population-based study of individual data for 89 828 children from 198 registries in 53 countries. Lancet Haematol 2017;4:e202-e217.

Interessekonflikter: ingen.