Skip to main content

Forbrænding efter anvendelse af hårtørrer hos baby

Et tre måneder gammelt barn med ansigtsforbrænding.
Et tre måneder gammelt barn med ansigtsforbrænding.

Ida Felbo Paulsen & Bjarne Alsbjørn

9. jun. 2014
4 min.

Igennem det seneste år er 185 patienter blevet indlagt på Rigshospitalets Brandsårsafdeling med brandsår. Af disse var 61 børn, og 46 blev indlagt pga. skoldninger, 14 pga. ild og en pga. tørring med en hårtørrer.

Ambustio skyldes enten termisk, kemisk eller elektrisk skade af huden. Ambustio hos børn er hyppig og forekommer hos ca. 5% og hos ca. halvdelen inden treårsalderen [1]. De hyppigste brandsårsskader hos børn sker med kogende væsker, ild og kontaktforbrændinger f.eks. ovn, strygejern osv. De fleste ambustio hos børn forekommer i hjemmet og hyppigst i køkkenet eller på badeværelset [1].

SYGEHISTORIE

En tre måneder gammel pige blev overflyttet til Rigshospitalets TraumeCenter med dermal ambustio i store dele af ansigtet, svarende til 2-3% af legemsoverfladen. Om morgenen var pigen blevet vasket på kroppen og i ansigtet af sin far og efterfølgende tørret med en hårtørrer. Umiddelbart herefter tilkom der rødme af huden i ansigtet, og der udvikledes bullae. Faderen kontaktede Akuttelefonen og blev anbefalet at dække de afficerede områder med våde klude. Da der efter et par timers behandling med kolde klude fortsat var bullae i pigens ansigt, kontaktede forældrene endnu engang Akuttelefonen. Her blev de igen anbefalet at anvende kolde klude. Efter fire timer med kolde klude kørte forældrene på lokalsygehuset, og barnet blev herfra overflyttet til vurdering i Rigshospitalets TraumeCenter.

Patienten havde superficielt dermalt ambustio i området på hagen, næsen, kinderne og øjenomgivelserne. Resten af huden på kroppen blev gennemgået, og der fandtes ikke brandsår eller mærker andre steder. Pigen var tidligere rask, aldrig før indlagt og havde fulgt børnevaccinationsprogrammet. Hun var i trivsel og alderssvarende udviklet. I TraumeCenteret blev den initiale behandling med kolde klude fortsat, og kort tid efter ankomsten blev bullae afklippet. Patienten blev vasket, og der blev podet fra hendes næse, svælg, brandsår og lyske til screening for blandt andet hæmolytiske streptokokker. Efterfølgende blev hun indlagt på Rigshospitalets Brandsårsafdeling til åben behandling.

Indlæggelsen forløb uden komplikationer, og barnet blev udskrevet på tiendedagen i velbefindende og afebril. Stort set alle skorper var faldet af med undtagelse af enkelte tørre skorper bilateralt på kinderne. Hun blev udskrevet til klinisk kontrol i brandsårsambulatoriet en uge efter. Her fandt man defekterne fuldstændigt ophelede, og behandlingen blev afsluttet.

DISKUSSION

Brandsår på grund af tørring med en hårtørrer forekommer sjældent og er ikke tidligere set på Rigshospitalets Brandsårsafdeling. Pigen i sygehistorien havde pådraget sig et overfladisk dermalt ambustio. Kendetegnet ved disse er, at de heler op på 10-14 dage uden nævneværdig ardannelse [2, 3] Tabel 1.
I litteraturen er dette fænomen kun beskrevet i ganske få artikler, og i flere af disse var der mistanke om fysisk vanrøgt af barnet [1, 4]. Vi havde i den her omtalte sygehistorie ingen mistanke om mishandling.

Hårtørrere bliver hurtigt varme og genererer luft med temperaturer på over 100 °C [1, 4], og dermed kan den varme luft på kort tid forårsage svære forbrændinger. Hudceller påvirkes ved temperaturer over 45 °C. Ved temperaturer på 57 °C kan der opstå et dermalt ambustio i løbet af 3-40 sekunder, og ved temperaturer på 68 °C kan dette ske i løbet af 1-2 sekunder [4]. Brandsårsforbrændinger forårsaget af en hårtørrer kan enten være med diffus udbredelse, som i sygehistorien, eller som kontaktforbrænding. Ved opslag på internettet, eksempelvis Netsundhedsplejersken.dk og Netdoktor.dk, finder man adskillige debatfora, hvor forældre, sundhedsplejesker m.fl.
anbefaler tørring af spædbørn med en hårtørrer. Anbefalingen er, at forældre forsigtigt og ved lav temperatur kan tørre babyers røde numser med en hårtørrer for at behandle og forbygge irritation og rødme. Omend denne sygehistorie er sjælden, anbefaler vi, at forældre i højere grad bliver gjort opmærksomme på problemstillingen og kun med forsigtighed og ved lav temperatur anvender hårtørrere til behandling af irritation i bleområdet og ikke anbefales at tørre børn i ansigtet med hårtørreren.

Korrespondance: Ida Felbo Paulsen, Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandlig, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
E-mail: idafelbo@hotmail.com

Antaget: 23. april 2013

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 5. august 2013

Interessekonflikter:

Summary

Burn wounds caused by a hair-dryer

Burn wounds (ambustio) in children are frequent and occur in about 5% of all children and in about half of these before the age of three. The majority of the burn wounds in children occur at home, most frequently in the kitchen or the bathroom. This case describes an accidental ambustio caused by a hair dryer in a 3-month-old baby. Hair-dryers have become widely used in drying soar baby buttoms. Therefore, professionals as well as parents should be better informed about the potential risks of using hair-dryers for this purpose.

Referencer

Litteratur

  1. Darok M, Reischle S. Burn injuries caused by a hair-dryer – an unusual case of child abuse. Forensic Sci Int 2001;115:143-6.

  2. Krishnamoorthy V, Ramaiah R, Bhananker SM. Pediatric burn injuries. Int J Crit Illness Injury Sci 2012;2:128-34.

  3. Gandhi M, Thomson C, Lord D et al. Management of pain in children with burns. Int J Pediatr 2010, doi:10.1155/2010/825657.

  4. Prescott PR. Hair dryer burns in children. Pediatrics 1990;86:692-7.