Skip to main content

Fordele ved teleovervågning af hjertesvigtspatienter med ICD

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

13. okt. 2014
2 min.

For udvalgte patienter med kronisk venstresidigt hjertesvigt kan en implanterbar kardioverterdefibrilllator (ICD), eventuelt med biventrikulær pacingfunktion (CRT-D), mindske risikoen for hospitalsindlæggelse og død. Formålet med dette randomiserede, kontrollerede multicenterstudie var at undersøge, hvorvidt teleovervågning i forebyggende øjemed medførte en yderligere risikoreduktion.

I alt blev 664 hjertesvigtspatienter i NYHA-klasse II-III (ingen hvilesymptomer) randomiseret til standardbehandling samt teleovervågning eller standardbehandling alene. Det primære effektmål var en kombineret score beregnet på baggrund af mortalitet, hospitalsindlæggelse, ændringer i NYHA-klasse samt selvvurderet helbred.

Forsøgsdeltagerne havde en gennemsnitsalder på 65,5 år og en gennemsnitlig pumpefunktion på 26%. Efter et år havde 19% (63/333) i interventionsgruppen og 27% (90/331) i kontrolgruppen en dårligere kombineret score (oddsratio = 0,63 (95% konfidens-interval: 0,43-0,90); p = 0,013). Forskellen var især betinget af en lavere mortalitet for interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen (ti vs. 27 dødsfald, heraf otte vs. 21 af kardiovaskulær årsag). På denne baggrund angiver forfatterne, at teleovervågning af hjertesvigtpatienter med ICD/CRT-D har en gavnlig effekt og derfor bør anvendes i praksis.

Professor, overlæge Lars Køber, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: ”Studiet er rigtig interessant, men vil ikke ændre praksis i Danmark. Teleovervågning er allerede indført i stor stil, og studiet vil i sig selv ikke føre til øget brug. Forskellen i mortalitet er på 17 patienter, hvilket i kliniske studier er beskedent. Risikoen for, at resultatet er en tilfældighed, er desværre ikke lille. Teleovervågning giver os information, men medfører ikke i sig selv en ændret behandling. I studiet er det uklart, hvilken information teleovervågning medførte, og derfor er det svært at forklare resultatet”.

Hindricks G, Taborsky M, Glikson M et al. Implant-based multiparameter telemonitoring of patients with heart failure (IN-TIME): a randomised controlled trial. Lancet 2014;384:583-90. (LINK)

Interessekonflikter:

LK er involveret i flere studier vedr. hjertesvigt (medicinske og ang. ICD). Studierne sponsoreres af lægemiddefirmaer, device-firmaer og Hjerteforeningen.