Skip to main content

Forebyggende samtaler ved risiko for hjerte-kar-sygdom i almen praksis

Læge Dea Kehler: Forfs. adresse: Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C. E-mail: dk@alm.au.dk Forsvaret finder sted 13. juni 2008, kl. 14.00, Samfundsmedicinsk Auditorium, Aarhus Universitet, Bygning 1262, Vennelyst Boulevard 6, Århus. Bedømmere: Susanne Reventlow, Morten Andersen og Kirsten Lomborg. Vejledere: Bo Christensen, Mette Bech Risør, Morten Bondo Christensen og Torsten Lauritzen.

6. jun. 2008
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Afhandlingens formål var at eksplorere og analysere den forebyggende konsultation ved øget risiko for hjerte-kar-sygdom i almen praksis med fokus på læger og patienters oplevelser med motivation i forhold til livsstilsændring, læge-patient-forhold, risikokommunikation og patientevaluering uger efter konsultationen.

Studiet benytter sig af metodisk triangulation mellem videooptagede konsultationer, læge-patient-interviews samt et patientspørgeskema. De deltagende patienter havde øget risiko for at udvikle iskæmisk hjerte-kar-sygdom og blev inkluderet fra henholdsvis det tidligere Århus Amt og nuværende Region Syddanmark og Region Nordjylland.

Projektet viste, at ambivalens i forhold til livsstilsændringer var det centrale motivationsaspekt blandt patienterne. Samtidig viste studiet, at praktiserende læger ikke systematisk anvender den motiverende samtale, og kun få bruger risikoestimeringsskemaet konsekvent.

Både læger og patienter gav udtryk for, at risikokommunikation bør finde sted i en tillidsfuld, åben og venlig atmosfære, og at letforståelige ord suppleret med tal, illustrationer eller skriftlig information er den mest udbytterige måde at kommunikere risiko på.

De interviewede praktiserende læger brugte forskellige konsultationsmodeller i den forebyggende konsultation. Modellerne udsprang af lægernes faglige strategier, personlige holdninger og måder at opfatte forebyggelse, helbred, risiko og patienter på.

Patienterne var generelt tilfredse (97%), følte sig beroliget (80%) og rapporterede et kognitivt udbytte (58-79%) og sunde ændringer i levevaner (22-57%) 2-6 uger efter konsultationen. Det patientoplevede udbytte var større, hvis særlig patientrelaterede emner blev taget op, f.eks. viden om sygdom, opfattelse af risiko, dagligdag etc. og associeret med deres oplevelse af læge-patient-forholdet.

Ph.d.-studiet viste, at den forebyggende konsultation i almen praksis har et stort potentiale i forebyggelse af hjerte-kar-sygdom og påpeger en række udviklingsmæssige perspektiver.