Content area

|
|

Forekomst af nonalkoholisk fedtlever-sygdom ser ud til at være højere end tidligere antaget

Nyt systematisk review med en metaanalyse estimerer en stigende global prævalens af nonalkoholisk fedtlever-sygdom, som i de seneste år er nået op på 38%.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Nonalkoholisk fedtlever-sygdom (NAFLD) er betegnelsen for øget ophobning af fedt i leveren hos mennesker, der ikke eller kun i beskedent omfang drikker alkohol. Tilstanden er stærkt associeret til det metaboliske syndrom. I de letteste grader ses alene ophobning af fedt i leveren, mens der i de sværeste tilfælde ses nonalkoholisk steatohepatitis, progression til cirrose og udvikling af hepatocellulært karcinom. Nyt studie beskriver udviklingen i forekomsten af NAFLD på verdensplan på baggrund af den tilgængelige litteratur. Med udgangspunkt i 72 publikationer, som omfatter over én million personer, estimerer forfatterne, at prævalensen af NAFLD på verdensplan er steget fra ca. 25% før 2005 til ca. 38% efter 2016. Forekomsten er højere blandt mænd end blandt kvinder og højest i lande som Ægypten, USA, Iran og Tyrkiet.

Professor Lise Lotte Gluud, Gastroenheden, Københavns Universitetshospital – Hvidovre Hospital, kommenterer: »I et veldesignet systematisk review beskriver en forskergruppe fra Canada, at både prævalensen og incidensen af NAFLD er høj og med stigende forekomst. Næsten en tredjedel af verdens voksne befolkning har i dag udviklet NAFLD. Det er især mænd og ældre personer, som rammes. Det er alarmerende, at forekomsten stiger fortsat, og det vil være nødvendigt, at vi udvikler rationelle strategier til både forebyggelse, diagnosticering og behandling. Det er helt essentielt, at vores strategier tager højde for både den potentielle overdiagnosticering og overbehandling og risikoen for underdiagnosticering. Den overordnede incidens er 46,9 patienter pr. 1.000. Reviewet inkluderer et meget stort antal studier af en rimelig, men ikke høj kvalitet, og data er kombineret i metaanalyser. Grundet høj heterogenitet bør det overordnede estimat vurderes med forsigtighed. Data tyder bl.a. på, at der er en variation mellem forskellige regioner, hvilket muligvis afspejler den genetiske komponent af NAFLD. Der er dog tilstrækkelig evidens til at konkludere, at forekomsten af NAFLD er stigende«.

Riazi K, Azhari H, Charette JH. The prevalence and incidence of NAFLD worldwide: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022;7(9): 851-861.

INTERESSEKONFLIKTER: LLG angiver deltagelse i advisory boards for Novo Nordisk, fondsmidler fra Novo Nordisk, Gilead, Sobi International og Vingmed og undervisning for Vingmed.

Blad nummer: 

Right side