Skip to main content

Forekomst og sværhedsgrad af RSV-infektion i løbet af det første leveår

Næsten 2% af raske børn født til tiden i højindkomstlande bliver indlagt på hospital for RSV i løbet af deres første leveår.

Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk 

25. maj 2023
2 min.

Infektion med respiratorisk syncytialvirus (RSV) er på verdensplan en betydende årsag til morbiditet og mortalitet hos børn. Et nyt kohortestudie fra fem europæiske højindkomstlande (Spanien, Finland, England, Skotland og Holland) undersøger forekomst af RSV-infektion og indlæggelser pga. sygdommen i børns første leveår. Forskerne følger forekomst af RSV-indlæggelser i en fødselskohorte af 9.154 raske spædbørn, som blev født til tiden. En subgruppe på 993 spædbørn blev fulgt tæt med podninger for RSV, hvis børnene udviste tegn på luftvejsinfektion. Artiklen konkluderer, at 1,8% af børnene oplevede indlæggelse med RSV-infektion, men hos hele 26% kunne man i løbet af det første leveår konstatere en positiv PCR-test for RSV. I alt 14% søgte lægehjælp pga. RSV-infektion.

Professor Lone Graff Stensballe, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet, kommenterer: »Dette velgennemførte studie bekræfter den høje forekomst af alvorlig RSV-infektion hos spædbørn også i højindkomstlande, da alle børn jo eksponeres for RSV tidligt i livet. Studiets resultater for indlæggelsesfrekvens svarer godt til danske forhold, hvor 2,9% af alle børn har hospitalskontakt med RSV inden for de første to leveår. Studiet understreger behovet for en sikker, effektiv og varig RSV-vaccine, noget forskere verden over har arbejdet på i snart 60 år, hæmmet af, at de første RSV-vaccineafprøvninger medførte forværret sygdom og endog mortalitet hos vaccinemodtagerne. Forebyggelsesstrategien mod RSV går nu i retning af passiv profylakse via desværre formentlig ikke meget effektiv maternel vaccine kombineret med injektion af længerevarende beskyttende monoklonale antistoffer, nirsevimab, som har nogen beskyttende effekt, særligt hos individer med høj risiko. En sådan passiv profylaksestrategi efterlader os imidlertid med ,immunologisk gæld’, forstået som at primærinfektionen med RSV ikke forhindres, men udskydes til børnene er lidt ældre. En sikker og effektiv nasal RSV-vaccine til nyfødte ville således være langt at foretrække«.

Interessekonflikter ingen