Content area

|
|

Forhøjet LDL-kolesterol hos ældre og risiko for iskæmisk hjertesygdom

Personer over 70 år med forhøjet LDL-kolesterolniveau havde den højeste risiko for akut myokardieinfarkt (MI) og det laveste number needed to treat (NNT) ved statinbehandling for at forebygge et MI.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mens der er god evidens for, at risikoen for aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (IHS) reduceres proportionelt med den absolut opnåede reduktion i LDL-kolesterolniveauet i aldersgruppen 40-70 år, er betydningen af LDL-kolesterolniveauet i aldersgruppen over 70 år ikke velbelyst. Dette undersøges i et nyt studie på baggrund af data fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen. Forfatterne belyser associationen mellem LDL-kolesterolniveauet blandt deltagere uden kendt IHS i aldersgruppen 70-100 år, som sammenlignes med deltagere i aldersgruppen 20-69 år. I løbet af en gennemsnitlig observationsperiode på ca. otte år var den absolutte risiko for MI og IHS højest i de ældste aldersgrupper, og forhøjet LDL-kolesterolniveau var signifikant relateret til risikoen i alle aldersgrupper. Forfatterne estimerer, at NNT for LDL-nedsættende behandling med statiner i fem år for at undgå et tilfælde af MI, var 80 for personer i aldersgruppen 80-100 år, 145 i aldersgruppen 70-79 år og 261 i aldersgruppen 60-69 år.

Overlæge Ib Christian Klausen, Klinik for Hjertesygdomme, Hospitalsenhed Midt, kommenterer:
»Nærværende publikation adskiller sig fra lignede undersøgelser ved at inkludere relativt mange individer (n = 3.188) i aldersgruppen 80-100 år og ved at beskrive en nutidig demografi og et nutidigt sygdomsmønster. Øget livslængde og bedret helbred i alderdommen forklarer formentlig, hvorfor LDL-kolesterol er stærkere associeret med MI og IHS end iagttaget i ældre historiske kohorteundersøgelser. Proportionen af MI’er, der forekommer blandt personer over 70 år er givetvis øget de seneste ca. 30 år. Det er imidlertid væsentligt at understrege, at der er tale om en statistisk association, ligesom de anførte NNT for statinbehandling er heraf afledte estimater. Forfatterne erkender også i diskussionen, at sikkerheden ved statinbehandling hos (70)- 80-100-årige ikke er afklaret. Farmakologiske forhold med alders - og interaktionsbetinget nedsat statinclearance er sammen med interkurrente sygdomme og patientens egen motivation vigtige at overveje, inden der ordineres statin som primær forebyggelse til 80-100-årige. Inden for de næste få år vil resultater af store primær præventions-undersøgelser, der sammenligner atorvastatin med placebo hos +75- og +70-årige (PREVENTABLE og STAREE) give os mere fast grund under fødderne«.

Mortensen MB, Nordestgaard BG. Elevated LDL cholesterol and increased risk of myocardial infarction and atherosclerotic cardiovascular disease in individuals aged 70–100 years: a contemporary primary prevention cohort. Lancet 2020; 396: 1644-52.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer