Skip to main content

Forløb af COVID-19 hos patienter med diabetes

Stort fransk studie viser, at højt BMI og tilstedeværelse af diabetiske senkomplikationer spiller en afgørende rolle for forløbet af sygdommen hos patienter med diabetes.

Foto: NIAID
Foto: NIAID

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

9. jun. 2020
2 min.

Diabetes mellitus er blevet identificeret som en klar risikofaktor for et alvorligt forløb af infektionen med SARS-CoV-2. Et nyt fransk studie, som omfatter over 1.300 patienter fra 53 hospitaler, beskriver de fænotypiske træk hos de patienter, som var associeret til et alvorligt forløb, der blev defineret som intubation eller død inden for de første syv indlæggelsesdage (primært udfald). Gennemsnitligt havde patienterne en alder på 70 år, et BMI på 28,4 kg/m2, og 65% af dem var mænd. I en multipel regressionsanalyse med alder og køn som forklarende variabler var højt BMI den eneste faktor, som var signifikant relateret til det primære udfald. Både høj alder, søvnapnø og tilstedeværelse af mikrovaskulære og makrovaskulære komplikationer var signifkante prædiktorer for død inden for de første syv indlæggelsesdage.

Professor, overlæge Sten Madsbad, Endokrinologisk Sektion, Amager og Hvidovre Hospital, og Københavns Universitet, kommenterer: »Det franske studie er det første større europæiske studie, der beskriver fænotypen for et alvorligt forløb af COVID-19 for indlagte med type 2-diabetes. Inden for de første syv indlæggelsesdage behøvede 20% af patienterne respiratorbehandling. Mortaliteten var 10%, og 18% blev udskrevet efter syv døgn. Høj alder, diabetes, fedme, hypertension og hjerte-kar-sygdom er velbeskrevne som risikofaktorer for et alvorligt forløb af COVID-19, og tidligere studier har vist, patienter med type 2-diabetes har 2-3 gange øget risiko for respiratorbehandling og død sammenlignet med patienter uden diabetes. Noget overraskende var den glykæmiske kontrol forud for indlæggelsen ikke associeret til forløbet. Der har været meget diskussion om den optimale antidiabetiske behandling under COVID-19, og om behandling med af ACE-hæmmere [ACEi] eller angiotensin II-receptorblokkere [ARB] er en risikofaktor for et alvorlig forløb. I aktuelle studie var der ingen sammenhæng mellem den antidiabetiske behandling, brug af ACEi og ARB og sygdomsforløbet. Dette, at behandling for søvnapnø og forekomst af mikro- og makrokomplikationer var associeret med øget mortalitet, er formentlig forklaret ved, at disse patienter er overvægtige og mere skrøbelige end patienter uden disse komplikationer. Patofysiologien bag associationen mellem højt BMI og et alvorligt COVID-19-forløb er aktuelt uafklaret«.

Cariou B, Hadjadj S, Wargny M et al. Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study. Diabetologia 29. maj 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.