Skip to main content

Forløb af COVID-19 hos patienter med interstitiel lungesygdom

Amerikansk case-control-studie viser en ca. fire gange øget risiko for død blandt patienter med interstitiel lungesygdom og COVID-19 sammenlignet med lungeraske med COVID-19.

Foto: NIAD-RML
Foto: NIAD-RML

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

17. sep. 2020
02 min

Gruppen af interstitielle lungesygdomme (ILS), som fysiologisk viser sig ved nedsat lungevolumen og diffusionskapacitet og i de sværeste tilfælde nødvendiggør permanent iltbehandling i hjemmet, omfatter mange forskellige sygdomme, hvoraf idiopatisk lungefibrose er den hyppigste. ILS kan tænkes at disponere til et alvorligt forløb af COVID-19, men indtil for nylig har der ikke været tilstrækkelige data til at kvantificere risikoen. Et nyt studie fra Boston beskriver forløbet hos 46 patienter med ILS, som var indlagt med COVID-19. Forfatterne har identificeret en kontrolgruppe uden lungesygdom (match mht. køn, alder og forbrug af sundhedsydelser), som var indlagt med COVID-19 i samme tidsperiode. De rapporterer, at 15 ud af de 46 patienter med ILS døde (33%), mens mortaliteten blandt kontrolgruppen var 13% (12 ud af 92 patienter). I en multivariat analyse med inklusion af alder, køn, etnicitet, rygevaner og komorbiditet svarer det til en ca. fire gange øget risiko. Specielt høj alder var en signifikant risikofaktor for mortalitet, mens køn, vægt, rygning og tilstedeværelse af diabetes, hypertension, hjertesygdom eller kronisk obstruktiv lungesygdom ikke var signifikant relateret til overlevelsen. Forfatterne konkluderer, at patienter med ILS bør passe ekstra meget på ikke at blive smittet med coronavirus.

Overlæge Elisabeth Bendstrup, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Studiet bekræfter den bekymring, vi som lungelæger har haft for vores patienter med ILS, nemlig at infektion med COVID-19 udgør en særlig høj risiko for dem. En særlig risikogruppe var de ældre og de patienter, der havde manifest lungefibrose i form af et radiologisk mønster på high-resolution CT med usual interstitial pneumonia. Denne gruppe havde flere indlæggelser, større behov for intensiv behandling og betydeligt forøget mortalitet. Lidt overraskende kunne man i dette relativt lille studie ikke se, at samtidig immunsuppressiv behandling medførte forøget risiko. Studiet underbygger vigtigheden af, at patienter med ILS overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand, god hygiejne m.v.«.

Esposito AJ, Menon AA, Gosh AJ et al. Increased odds of death for patients with interstiial lung disease and COVID-19: A case-control study. Am J Respir Crit Care Med 8. sep 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen