Skip to main content

Forskellige medikamenter til type 2-diabetes og dødelighed

Ny metaanalyse viser, at brugen af SGLT-2-inhibitorer og GLP-1-agonister, men ikke af DPP-4-inhibitorer, er associeret til nedsat dødelighed ved type 2-diabetes.

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

25. apr. 2018
2 min.

Type 2-diabetes behandles i dag blandt andet med SGLT-2-inhibitorer, som hæmmer natrium-glukose-kotransporter 2 i de proksimale tubuli, hvilket fører til øget udskillelse af glukose i urinen, af glucagon-like peptide 1 (GLP-1)-agonister, som fremmer den glukosestimulerede insulinsekretion, samtidig med, at glukagonfrisætningen hæmmes, og det samme gælder DPP-4-inhibitorer, der potenserer virkningen af det endogene GLP-1 ved at hæmme enzymet dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4). Ny netværksmetaananalyse, som er baseret på 236 kliniske forsøg omfattende over 175.000 patienter, forsøger at estimere den totale og den hjerte-kar-relaterede dødelighed associeret til de tre typer behandlinger. Hovedkonklusionen er, at mens brugen af både SGLT-2-inhibitorer og GLP-1-agonister er associeret med en lavere mortalitet end placebo eller DDP-4-inhibitorer, er brugen af DDP-4-inhibitorer ikke associeret til lavere mortalitet.

Professor Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Metaanalysen bygger primært på ni kardiovaskulære endepunktsstudier (n = 87.162), hvilket er fornuftigt, da tidligere metaanalyser af fase 3-studier alene, specielt af DPP-4-inhibitorer, efterfølgende har vist sig ikke at være korrekte. Resultaterne for de tre SGLT-2-inhibitorer, der indgår i analysen, er homogene, mens resultaterne for de enkelte GLP-1-receptoragonister er meget forskellige og derfor ikke bør samles i én fælles konklusion som i den aktuelle metaanalyse. At DPP-4-inhibitorerne har en neutral effekt på hjerte-kar-sygdom er vist i tre store endepunktsstudier, således at konklusionen er velunderbygget. Ud fra en analyse af de kliniske endepunktsstudier anbefales i Danmark, at der benyttes SGLT-2- inhibitoren empagliflozin og inden for gruppen af GLP-1-receptoragonister liraglutid, som begge har vist de mest robuste reduktioner i mortalitet. I endepunktsstudierne er inkluderet patienter med erkendt hjerte-kar-sygdom eller dem, som har en meget høj risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Om ovenstående konklusion kan overføres til type 2-patienten uden hjerte-kar-sygdom, diskuteres«.

Zheng SL, Roddick AJ, Aghar-Jaffar R et al. Association between use of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, glucagon-like peptide 1 agonists, and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors with all-cause mortality in patients with type 2 diabetes. JAMA 2018,319;1580-91.

Interessekonflikter: SM har deltaget i advisory boards for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Meyers Squibb, Eli Lilly, Intarcia Therapeutics, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi Aventis og har undervist for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Meyers Squibb, Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi Aventis. Har modtaget fondsmidler fra Novo Nordisk og Boehringer Ingelheim.