Content area

|
|

Forskydning af mediastinum hos en akut respiratorisk påvirket patient

Forfatter(e)

Nouar Dia Alyonan

Medicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

Ugeskr Læger 2021;183:V71068

En 76-årig kvinde med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og et eksspireret volumen i løbet af første sekund på 35% af det forventede blev vurderet i en akutmodtagelse pga. akut respirationsinsufficiens. Ved en lungestetoskopi fandt man svage respirationslyde over venstre lungefelt. Tilstanden blev behandlet som KOL med akut exacerbation. Røntgenoptagelse af thorax viste forskydning af hjertet og mediastinum mod højre side og dermed mulig trykpneumothorax. Patienten stabiliseredes relativt hurtigt, og der blev foretaget akut CT af thorax, hvorved pneumothorax afkræftedes. Årsagen til mediastinumforskydningen var svær emfysem med atelektase af højre lunges mellemlap, delvis atelektase af venstre lunges overlap og udtalt bullaedannelse i lungevævet.

Der er i litteraturen beskrevet forskydning af mediastinum hos en patient med KOL og en stor bulla i lungen [1]. Ugens billede viser, at svær emfysem i lungevævet også kan medføre forskydning af mediastinum uden samtidig pneumothorax. Dette kan i værste fald blive tolket som trykpneumothorax og lede til fejlbehandling. Hos klinisk stabile patienter kan man evt. genneføre akut CT af thorax for nærmere afklaring.Korrespondance Nouar Dia Alyonan. E-mail: nawar549@yahoo.com
Publiceret på ugeskriftet.dk 25. oktober 2021
Interessekonflikter ingen. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2021;183:V71068

Reference: 
UgeskrLæger 2021;183:V71068
Blad nummer: 

Referencer

  1. Eckardt J, Bjørn Licht P. Giant tension bulla. Eur J Emerg Med 2011;18:55-6.

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer