Skip to main content

Forstå dit DNA. En guide

11. jul. 2018
2 min.

Anmelder: Sophia Hammer-Hansen, Klinisk Genetisk Klinik, Kennedy Centret

E-mail: sophia.hammer-hansen@regionh.dk

Interessekonflikter: ingen

Siden det humane genom blev sekventeret for første gang og i takt med, at selve teknikken til genetiske analyser har udviklet sig med stormskridt, er prisen på genetisk testning raslet ned og er blevet mere tilgængelig.

Personlig medicin, opbevaring af data i et national genomcenter og etiske problemstillinger med viden kontra ikkeviden er således højaktuelle temaer. Samtidig er de såkaldte direct-to-consumer genetic tests eller forbrugergenetik et stadig mere udbredt fænomen, ofte drevet af nysgerrighed omkring kendskab til sin afstamning eller sygdomsrisiko. Det kan være svært at følge med i udviklingen og debatten.

"Forstå dit DNA. En guide" af Lasse Folkersen er en letlæselig bog med det formål at ruste lægmand til at forstå principperne i genetisk analyse og fortolkning, især når det drejer sig om forbrugergenetik.

Bogen begynder med et udmærket forord af Eske Willerslev & Thomas Werge, begge sværvægtere inden for genetikken. Med udgangspunkt i den genetiske forklaring på sin egen datters hårfarve giver Lasse Folkersen en indføring i SNP (single-nucleotide polymorphism)-analyser og øvrige basale genetiske principper. Bogens 106 sider gennemgår herudover de anvendte metoder ved forbrugergenetik, GWAS (genome-wide association studies) og kort principperne bag fortolkning af genetiske resultater. Læseren får også viden om, hvordan genetiske svar kan bruges i slægtsforskning, ved folkesygdomme og sjældne arvelige sygdomme. Til sidst er der et mere perspektiverende afsnit omkring de etiske dilemmaer, der unægtelig kan opstå. Her skinner forfatterens begejstring for fri adgang til information om ens eget genom igennem.

Et forbehold over for forbrugergenetik må være forbrugerens individuelle reaktion på genetiske svar, som ikke er ønskede eller forventede. Lægefaglig vejledning og information er derfor fortsat vigtig. Sikkert er det, at forbrugergenetik er kommet for at blive og formentlig også vil tiltage i omfang fremover.

Lasse Folkersens bog er således en kærkommen og letlæselig guide med et ønske om at få indsigt i et aktuelt emne i rivende udvikling. Anbefales!

Forfatter: Lasse Folkersen

Forlag: FILO

Sider: 106

Pris: 169 kr.