Skip to main content

Fortsat antigoagulansbehandling efter udskrivelse hos patienter med svær COVID-19

MICHELLE-studiet viser, at rivaroxaban i 35 dage efter udskrivelsen reducerer risikoen for tromboemboli med ca. 70% hos patienter med forhøjet risiko for venøs tromboemboli vurderet ud fra IMPROVE-VTE-score og D-dimer.

Cover: Colourbox
Cover: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

11. jan. 2022
2 min.

COVID-19 er associeret til meget høj risiko for venøs tromboemboli (VTE), ikke alene i den akutte fase, men også i efterforløbet. Nyt åbent, randomiseret studie fra Brasilien undersøger, om behandling med rivaroxaban efter udskrivelsen fra hospital kan nedsætte antallet af tromboemboliske komplikationer hos patienter, hvor man ved udskrivelsen fandt forhøjet risiko for VTE defineret som IMPROVE-VTE-score > 4 eller blot 2-3, hvis D-dimer var > 0,5 mg/l. I studiet indgik 320 patienter, hvor halvdelen fik rivaroxaban 10 mg daglig og halvdelen placebo.Det primære effektparameter, som bestod af symptomatisk, objektivt verificeret eller dødelig VTE eller kardiovaskulær død inden for de første 35 dage efter udskrivelsen, blev observeret blandt 5 patienter i rivaroxabangruppen (3%) og 15 patienter i placebogruppen (9%). Profylaksen medførte ingen øget forekomst af blødning.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: »De fleste undersøgelser af tromboseprofylakse ved COVID-19 har fokuseret på dosering af lavmolekylært heparin under indlæggelsen. COVID-19 medfører en inflammatorisk reaktion, som er forbundet med øget tromboserisiko, der kan strække sig ud over indlæggelsesperioden. Den aktuelle undersøgelse tyder på, at vi til patienter, der har været indlagt med særligt svær COVID-19, bør overveje 4-6 uger varende tromboseprofylakse, ligesom efter hoftealloplastik og større cancerkirurgi samt post partum til gravide med tidligere VTE. Væsentlige risikofaktorer for sen VTE efter COVID-19 er høj alder og tidligere VTE. Høj IMPROVE-VTE-score og høj D-dimer er også vigtige risikofaktorer. Undersøgelsen bør følges op af flere randomiserede studier, så behovet for langtidstromboseprofylakse efter COVID-19 kan blive nærmere belyst«.

Ramacciotti E, Agati LB, Calderaro D et al. Rivaroxaban versus no anticoagulation for post-discharge thromboprophylaxis after hospitalisation for COVID-19 (MICHELLE): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial. Lancet 2022; 399: 50-9.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen