Skip to main content

Fourniers gangræn

A. Hævelse og misfarvning af venstre skrotalhalvdel. B. Begge testiklerne ligger blottede efter resektion.
A. Hævelse og misfarvning af venstre skrotalhalvdel. B. Begge testiklerne ligger blottede efter resektion.
2. feb. 2015
2 min.

En 46-årig mand med multiple komorbiditeter blev indlagt med neuropatiske smerter, febrilia og symptomer på urinvejsinfektion. Begge underekstremiteterne var ved mindste berøring præget af smerter samt staseeksem.

Efter seks dage tilkom der rødme, hævelse og smerter i venstre skrotalhalvdel med blodtingeret udflåd. Med ultralydskanning blev der verificeret epididymitis. Patienten fik sepsis og blev overflyttet til en intensivafdeling. I løbet af 24 timer tilkom der sår og hæmatom på venstre skrotalhalvdel, uden at man kunne se noget emfysem.

Der konstateredes Fourniers gangræn, og der udførtes øjeblikkeligt et kirurgisk indgreb. Huden blev reseceret til begge sider af scrotum, begge testikler blottedes, og der blev fortsat ned mod rectum, indtil der fandtes vitalt væv. Dyrkning viste Escherichia coli og Enterococcus species.

Patienten blev overflyttet til Rigshospitalet til trykkammerbehandling, som dog vurderedes at være unødvendig, da der fandtes vitalt væv. Der blev ikke foretaget yderligere kirurgiske indgreb.

Han blev efter fem dage tilbageflyttet til stamsygehuset, hvor der blev fortsat med sårskift.

Fourniers gangræn kræver kendskab til symptomer og kliniske fund. Tidlig diagnostik samt hurtig og radikal kirurgisk intervention er altafgørende for et godt resultat. Ubehandlet er tilstanden potentielt livstruende [1].

 

Tilde Carøe

Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

E-mail: tildecaroe@gmail.com

 

Morten Jønler

Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Interessekonflikter:

Referencer

Litteratur

  1. Borgwardt A, Borre M, Elberg JJ et al. Kirurgi. 1. udgave. København: FADL’s Forlag, 2012.