Skip to main content

Fra skoldkopper til psoriasis: Köbners fænomen

cover
Fotos bringes med forældrenes tilladelse.

Sebastian Vigand Svendsen, Charlotte G. Mørtz & Morten J. Christensen

25. sep. 2023
2 min.

En femårig tidligere hudrask pige blev henvist til en dermatologisk afdeling mhp. vurdering af hudforandringer, som var lokaliseret på truncus og abdomen. To uger tidligere havde pigen haft feber efterfulgt af et vesikulopapuløst eksantem, der var velforeneligt med skoldkopper (A). Vesiklerne udtørrede, blev sidenhen skorpebelagte og herefter erstattet af infiltrerede, erytematøse og skællende hudforandringer (B og C).

Diagnosen var klinisk og histopatologisk psoriasis vulgaris på baggrund af Köbners fænomen efter hudtraumatisering af skoldkoppelæsioner. Elementerne responderede på topikalt gruppe 2-kortikosteroid (D).

Köbners fænomen beskriver tilkomst af en isomorf dermatose forudgået af traumatiseret hud uden forudgående sygdomsaffektion. Patogenesen er ikke endeligt klarlagt [1].

Psoriasis debuterer sjældent hos førskolebørn [2] i modsætning til skoldkopper [3]. Sammenhængen herimellem er tidligere kasuistisk beskrevet [4]. Köbners fænomen bør overvejes, hvor morfologiske forandringer forenelige med psoriasis forudgås af hudpåvirkninger såsom infektion, mekanisk og kemisk stress eller iatrogen intervention [1].

Korrespondance Sebastian Vigand Svendsen. E-mail: sebastian.vigand.svendsen@rsyd.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 25. september 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71199

Referencer

  1. Zhang X, Lei L, Jiang L et al. Characteristics and pathogenesis of Koebner phenomenon. Exp Dermatol. 2023;32(4):310-23.
  2. Michalek IM, Loring B, John SM. A systematic review of worldwide epidemiology of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(2):205-12.
  3. Gershon AA, Breuer J, Cohen JI et al. Varicella zoster virus infection. Nat Rev Dis Primers. 2015;1:15016.
  4. Hendrie J. Psoriasis, the Kobner phenomenon, and varicella - a case report. Can Fam Physician. 1975;21(2):84-5.